De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

ZWO

ZWO - Doelstelling

De commissie voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) heeft als doel de kerkelijke gemeente te begeleiden bij het gemeente-zijn in een mondiale samenleving. De vraag is hoe we als gemeente de naaste kunnen zijn voor mensen buiten de eigen wijkgemeente, voor mensen uit en in andere landen en culturen. De ZWO commissie treedt in deze initiŽrend en stimulerend op, maar neemt in principe niet de verantwoordelijkheid van de gemeente over.
Door middel van verschillende acties en projecten wordt de doelstelling in de praktijk uitgedragen.

Dit zijn:

» Informatie en voorbeden tijdens ZWO-gerelateeerde collectemomenten
Informatie en voorbeden tijdens ZWO-gerelateeerde collectemomenten, zoals tijdens de 40 dagentijd en tijdens zending en werelddiaconaat collectes.

» Wereldwinkel
Op iedere eerste zondag van de maand worden na de dienst producten van de wereldwinkel verkocht. Het assortiment van de winkel is van Fair Trade, het merk van de eerlijke producten. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een beter bestaan voor de producenten in ontwikkelingslanden.

» Paasgroetenactie
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden elk jaar een Paasgroet aan gevangen in binnen en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De kaarten zijn gemaakt in projecten in gevangenissen door gedetineerden. Met deze Paasgroet wordt de boodschap van Pasen doorgegeven.

» 40 dagenkalender Kerk In Actie verkopen
Elk jaar worden in de laatste 2 weken voordat de 40 dagentijd begint kalenders verkocht die door Kerk in Actie worden gemaakt. Deze dagkalenders dienen ter voorbereiding op het paasfeest, elke dag staat er een mooie tekst, gedicht of lied die je doet nadenken in de periode.

» Verspreiden 'Vakantiebijbel Arkmission'
Vanaf begin juni liggen op de statafel en in het inforek de nieuwe vakantie- bijbels van Ark Mission.

» Spaar postzegels en ansichtkaarten voor Kerk in Actie
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 25.000 euro op.
-  Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
-  Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten want deze hebben geen waarde.
-  Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, kaarten van Anton Pieck etc.
De moeite waard dus! Het inleverpunt hiervoor is de plastic box bij ingang van de kerk.
Wilt u hier meer over weten? kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.
Namens GZB en Kerk in Actie hartelijk dank!
De ZWO

Eventuele vragen of opmerkingen over het werk van de ZWO-commissie kunt u via het Contact formulier stellen