De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Wijkkerkenraad

Wijkgemeente Zuidwest
De wijkgemeente bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenvoeging van de oorspronkelijke wijkgemeenten van Bethelkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Loosduinen-Centrum (Abdijkerk en Ontmoetingskerk) en Thomaskerk. Momenteel zijn er drie kerkgebouwen in gebruik: de Abdijkerk, de Bosbeskapel en de Shalomkerk. Er is ÚÚn kerkenraad (alle ambtsdragers), een kleine kerkenraad (11 ambtsdragers), een moderamen (5 ambtsdragers) en een predikantenteam (6 predikanten). Daarnaast is er tijdelijk een ouderenwerker aan de wijkgemeente verbonden. Er is een wijkraad van diakenen, een wijkraad van kerkrentmeesters en er zijn taakgroepen. Op iedere locatie bestaat een liturgiecommissie.

De taakgroepen:

- Jeugd- en Jongeren (co÷rdinatie: ds. Wietske Verkuyl)
- Pastoraat en Ouderenwerk (co÷rdinatie: ds. Michiel Aten en ds. David Schiethart)
- Vorming en Bezinning (co÷rdinator: ds. Martin Koster)

De wijkkerkenraad als geheel komt beperkt bijeen. De kleine kerkenraad komt 10 maal per jaar bijeen.
Vanuit de Bosbeskapel zijn William Stoffer (ouderling-kerkrentmeester), Gert Jan de Raadt (diaken), Henk Valstar (ouderling) en Johan Bovenlander (ouderling) lid van de kleine wijkkerkenraad.

De scriba van de kerkenraad:
Henk Valstar
tel. 06 - 2122 3208
email: wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com

Marga van Arendonk is de contactpersoon voor de Bosbeskapel. Voor vragen over gewone en bijzondere diensten in de kapel en over de geloofsgemeenschap rond deze locatie, kunt u zich tot haar wenden:
tel. 06 - 5428 0786
email: contact bosbeskapel