De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Kerkbeheer

Schenken bij leven met belastingvoordeel

Een gift doen aan kerkbalans kan op verschillende manieren, zoals via een overschrijving, een betaling via internet en een automatische overmaking. Al deze giften aan de Protestantse kerk Den Haag/Bosbeskapel kunnen uw inkomen verlagen bij de aangifte inkomstenbelasting.
Het bijzondere van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar van de belasting; er is dus geen drempel. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, zoals bijvoorbeeld:
- deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaken
- de gift laten vastleggen

De hiervoor benodigde belastingdienst formulieren voor periodieke giften vindt u op de site van de Belastingdienst.
De Belastingdienst formulieren moeten zowel door u als schenker en ontvanger (PGG-Kerkelijk Bureau) worden ingevuld en ondertekend. Het Kerkelijk Bureau (zie contact) houdt haar eigen formulier en stuurt het formulier voor de schenker terug naar de schenker.