De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Ontmoeten

Vieren en ontmoeten

De kerkdienst staat in het teken van vieren en ontmoeten. De bezoekers ervaren de dienst niet alleen als een moment van bezinning, inspiratie en gemeenschap, maar ook van ontspanning. Voor alles is de viering bedoeld als een ontmoeting met God en medemensen. Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee en limonade voor de kinderen.

Kinderdienst
In een aparte ruimte is er voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar is er een vertelling van een eigentijds bijbelverhaal dat aansluit op verkondiging in de kerk. Met dat verhaal in gedachte wordt er geknutseld.

Kerkdiensten
Een overzicht van de komende kerkdiensten kunt u hier lezen.
Ook zijn de laatst gehouden Kerkdiensten via internet te bekijken en te beluisteren ...  lees verder

Pastoraat: Omzien naar elkaar
Mensen maken in hun leven meer of minder ingrijpende gebeurtenissen mee, vreugde en verdriet. De levensloop is verbonden met levensvragen en geloofsvragen. Als kerkelijke gemeente proberen we de ruimte te bieden om deze vragen te bespreken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van beide predikanten of een lid van de kerkenraad of meer lezen op de pagina ... Pastoraat

Leren: Verdiepen en bezinnen
Wat is de betekenis van de christelijke traditie in al haar verscheidenheid voor het leven en handelen van vandaag-de-dag? Hoe kunnen we een forum bieden voor een gesprek over levensbeschouwing en samenleving? Vragen als deze komen aan de orde in een leerhuis, een cursus, een lezing of een gespreksgroep. Deze activiteiten hebben een open karakter.

Activiteitenkrant 2023-2024

Dit programma kunt u lezen m.b.v. Adobe Reader. Wanneer u nog niet beschikt over de (nieuwste versie van) Adobe Reader kunt u deze hier gratis downloaden. Get Adobe Reader