De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

26 juni 2022 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Liturgiecommissie
- Locatiecommissie
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Benoeming diakenen
In de vergadering van 19 mei jl. heeft de wijkkerkenraad Zuidwest per 1 juli 2022 benoemd:
- voor de locatie Abdijkerk als diaken, mevrouw Thea Wignand en mevrouw Maureen Palyama
- voor de locatie Shalomkerk als ouderling, de heer Robbert den Hartog.
De kerkenraad is zeer verheugd dat hiermee verschillende vacatures in onze wijkgemeente weer vervuld worden.
Indien er uiterlijk op 25 juni as. geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba, zullen op 3 juli 2022 in de Abdijkerk de ambtsdragers worden bevestigd die zijn verbonden aan deze locatie en op 10 juli in de Shalomkerk de ambtsdrager die is verbonden aan deze locatie.
Henk Valstar, scriba PGG wijkgemeente Zuidwest

Naar boven

Van het Predikantenteam

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat per email melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

LichtDelen - LichtDelen en Pionieren in Loosduinen
Zoals u waarschijnlijk weet is pioniersplek LichtDelen sinds enkele jaren druk bezig in Den Haag-Zuidwest om de kerk met de wijk te verbinden. Sinds kort is daar een onderdeel bijgekomen. Er is namelijk een stichting, genaamd Pionieren in Loosduinen, opgericht, welke als voornaamste doel heeft de activiteiten van pioniersplek LichtDelen te financieren. Dit gaat om financiering voor bestaande activiteiten zoals de Kliederkerk en de Bijbelkeuken, maar ook nieuw te ontwikkelen activiteiten in het nieuwe pand aan de Schwerinkade 30 (bijvoorbeeld een weggeefwinkel). Inmiddels is de stichting onder leiding van een enthousiast bestuur gestart. Zij zullen zich dus voornamelijk bezighouden met het werven van fondsen. Wilt u ook (financieel) bijdragen aan het werk van LichtDelen?
Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via E: info@lichtdelen.nl | M: 06-34689227 om de mogelijkheden te bespreken.
Adres LichtDelen: Schwerinkade 30, 2552 RD Den Haag (ingang: achterzijde)

Naar boven

Van de Liturgiecommissie

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
Wekelijks staan er in de Bosbeskapel op zondagmorgen bloemen op de Tafel. Na de kerkdienst zullen deze bloemen bezorgd worden bij
mevrouw Tjitske Blokland-Meester.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen.
De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Grote-letter liedblad in de kerkzaal
De liturgie is weer zoals we die hadden voordat de coronapandemie in maart 2020 alles veranderde. Dit betekent dat de liedteksten niet meer in het liturgieblad zullen staan. Er liggen daardoor ook weer meer groteletterliedbladen. Ieder heeft dus weer een liedboek nodig. Dat kunt u bij de ingang van de kerkzaal meenemen naar uw plaats.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondagsbrief en liturgieblad
U kunt zich gratis abonneren op de wekelijkse zondagsbrief en liturgieblad, zowel in normale als in grote letter versie. Per e-mail krijgt deze dan op zaterdagmorgen thuisgestuurd.
Druk hiervoor op de knop

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Kerk-TV in de Bosbeskapel
In de moeilijke weken en maanden van de coronatijd hebben veel kerken en andere organisaties videoverbindingen aangelegd. Plechtigheden, kerkdiensten, concerten, uitvaarten en allerlei andere bijeenkomsten konden zodoende toch door mensen
thuis worden gevolgd.
Ook in gewone tijden blijken zulke videoverbindingen van waarde: mensen thuis, of
waar ze ook zijn in de wereld, kunnen een bijeenkomst meebeleven via hun computer
of telefoon.

De berichtgeving hierover kunt u hier verder lezen >>> ....

Nieuwe koster
Op 15 juni zal dhr. Teun Schotte zijn intrede doen als koster. Hij zal dan ingewerkt worden door Daniël van der Velde, die per 9 juli vertrekt.
We kennen Teun al, hij heeft een tijdje in de Bosbeskapel gewerkt toen Rick de Vries ziek was. We zijn blij dat hij deze taak weer op zich neemt! Daarnaast is het ook jammer dat Daniël vertrekt...
In de dienst van 10 juli nemen we officieel afscheid van hem, na de dienst kan ieder die dat wil hem nog even de hand schudden.
Namens de sollicitatiecommissie,
Gees Wagner

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Zondag 26 juni - 1e collecte: Diaconale collecte Vakantiebonnen
De Vakantiebonnen zijn bedoeld voor kinderen van wie de ouders naar de Voedselbank gaan. Deze kinderen gaan niet met vakantie, omdat daar geen geld voor is. Om deze kinderen toch een vakantiegevoel te geven collecteren we voor cadeaukaarten van € 10,- per stuk. Deze kunnen worden ingewisseld bij een Haagse vestiging van Intertoys. Daarnaast doen de kinderen mee met een prijsvraag, waar twee mini-stepjes worden verloot. Er zijn ruim 300 vakantiebonnen nodig voor de uitdeelpunten van de Voedselbank op de diaconale locaties. Mochten er bonnen overblijven, dan gaan ze naar de kinderen van de Kinderwinkel. Alle bonnen komen dus goed terecht.

Graag uw bijdrage overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van:
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v.Vakantiebonnen


Zondag 26 juni - 2e collecte: Wijkgemeente rondom de Bosbeskapel

Graag uw bijdrage overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van:
Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkgemeente rondom de Bosbeskapel


Collectebonnen en gebruik van QR-codes
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. het afstorten van cash geld wordt voor ons steeds moeilijker en vooral duurder. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.
Ook kan gegeven worden via de vermelde bankrekeningnummers of met uw mobiele telefoon m.b.v. de aangebeelde QR-codes

Hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne
Ook uw diaconie is geschokt door wat zich afspeelt in Oekraïne als gevolg van de inval door Rusland. Met elkaar hebben wij nagedacht over wat wij hierin kunnen betekenen. Als oplossing hebben wij besloten om op zaterdagen de Bosbeskapel open te houden voor vluchtelingengezinnen en hier activiteiten aan te bieden waar behoefte aan is. Hiermee hopen wij de opvangadressen voor één dag te ontlasten en onderlinge ontmoetingen tussen vluchtelingen te stimuleren. Ons aanbod staat sinds deze week op www.denhaagdoet.nl/oekraine Een ongewis avontuur, waarbij het kan zijn dat ook uw hulp hard nodig is. U hoort dan zeker van ons.
Diakenen Zuid-West.

Autodienst Bosbeskapel
Nu er weer meer mogelijk is, start de autodienst voorzichtig weer op. De komende zondagen kunt u een beroep doen op de autodienst. Daar het nog niet mogelijk is een rooster te maken, wordt u verzocht uw verzoek voorzien van naam en adres te mailen naar roald.kjell@gmail.com. U kunt ook bellen naar 070-4043920.
Bij geen gehoor kunt u uw bericht inspreken. Zeg dan duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en om welke zondag het gaat. U krijgt dan later te horen hoe laat u de betreffende zondag klaar moet staan. Als er meer aanvragen komen dan er chauffeurs beschikbaar zijn, krijgt u daar bericht van en komt u op de lijst voor de volgende zondag te staan. U wordt dan ook weer vooraf op de hoogte gebracht dat u opgehaald wordt. U kunt afspreken tot en met vrijdagavond 19.00 uur.
Ik hoop dat de autodienst weer een mooie bijdrage kan leveren om weer zoveel mogelijk gemeenteleden bij elkaar te brengen voor de zondagdienst.
Kjell Wagner

Seniorenvakantieweek 2022 - Er is nog plaats
Inmiddels zijn er al veel inschrijvingen binnen gekomen voor onze vakantieweek in Putten!
Net als vorig jaar gaan we naar het Hof van Putten. Dit vanwege de mooie locatie en omdat we het daar ontzettend naar ons zin hebben gehad. We hebben diverse nieuwe en leuke uitstapjes uitgezocht maar IJS van Co zal zeker een traditie worden!
Het hotel is prachtig gelegen in een mooi park en vlakbij het centrum van het pittoreske dorp Putten op de Veluwe. Deze reis is voor mensen die niet meer (alleen) op vakantie kunnen of willen maar wel zelfredzaam zijn. Datum: 30 juli t/m 6 augustus 2022.
Wilt u ook mee? Reageer dan snel want er zijn nog enkele plaatsten beschikbaar.
Voor eventuele vragen: Gerard de Goeij - tel. 06-51853880

De Voedselbankwinkel voorheen KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij de Voedselbankwinkel ondersteunen.
Kees Buist heeft als vml. coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Hulp van de diaconie
De Bosbeskapel is een verzamelpunt voor artikelen voor de Voedselbankwinkel, voorheen Kies, de Sociale Supermarkt. Door de beperkingen vanwege corona, zien wij het aantal ingezamelde goederen afnemen. Daarom biedt de diaconie aan om niet bederfelijke levensmiddelen, tandspasta en shampo en huishoudelijke artikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen die u aan de Voedselbankwinkel wilt geven bij u thuis op te halen.
U kunt een mail (laten) sturen naar diaconie@bosbeskapel.nl. Zet daar in wat u aanbiedt, uw telefoonnummer en het adres waar de spullen opgehaald kunnen worden. Wij maken dan een afspraak met u. De diaconie Bosbeskapel is benieuwd of deze aanpak er voor zorgen zal dat de Voedselbankwinkel weer regelmatig voorzien zal kunnen worden van de zo broodnodige artikelen.

Dankbericht donaties Voedselbankwinkel
Uit zowel de Abdijkerk als de Bosbeskapel kan ik een regelmatige stroom van donaties voor de Voedselbankwinkel meenemen, met vaak speciale aandacht voor verzorgings- en reinigingsmiddelen. Dat levert heel veel waardering op bij de medewerkers en de klanten voor de 'trouw' waarmee gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren! Ik wil hun dank hiervoor graag aan u allen overbrengen voor deze betrokkenheid bij onze medemensen in Zuidwest, die nu vaak meer dan ooit 'elk dubbeltje moeten omdraaien' om zich staande te houden bij de alom stijgende kosten van levensonderhoud.
Nico Tetteroo

Samen sterk voor stamceldonoronderzoek
Gelukkig mag ik, en met mij ruim 40.000 anderen dit jaar (2022) weer een 'officiële' Vierdaagse van Nijmegen lopen. Samen met mijn zoon Erik ga ik weer vier dagen plezierig wandelen in Nijmegen en omgeving. Evenals in de voorgaande jaren vraag ik u opnieuw mij te sponsoren voor stamceldonoronderzoek - Stichting Matchis in Leiden.
Dit jaar doe ik dit voor de 15e keer: wandelen, mede voor dit levensreddende doel. Wie mij sponsort draagt bij aan wat Stichting Matchis voor ogen staat: (weer) een toekomst geven aan zoveel mogelijk mensen met levensbedreigende bloedziekten.
U kunt mij als loper van de Vierdaagse van Nijmegen 2022 op twee manieren steunen:
- Gireren aan Stichting Matchis Leiden, bankrekeningnummer NL96 ABNA 0454 0552 50 (onder vermelding van: 'Vierdaagse 2022', en 'Nico Tetteroo') of,
- mij uw bijdrage rechtstreeks overhandigen.
Heel veel dank op voorhand voor uw enorm gewaardeerde bijdrage, mede namens Stichting Matchis en de vele mensen, die dankzij een geslaagde beenmergtransplantatie hun leven op een gezonde manier kunnen voortzetten.
Nico Tetteroo

Naar boven

Berichten van STEK

Lees meer over de activiteiten op de site van STEK.

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Spaar postzegels en ansichtkaarten voor Kerk in Actie
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 25.000 euro op.
-  Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
-  Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten want deze hebben geen waarde.
-  Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, kaarten van Anton Pieck etc.
De moeite waard dus! Het inleverpunt hiervoor is de plastic box bij ingang van de kerk.
Wilt u hier meer over weten? kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.
Namens GZB en Kerk in Actie hartelijk dank!
De ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Van de kerkrentmeesters
Het eerste kwartaal van 2022 is bijna om, tijd voor een eerste rapportage over de opbrengsten Kerkbalans: over de eerste twee maanden hebben we mogen ontvangen:

2022 2021
Abdijkerk 39.890 41.696
Bosbeskapel 29.306 30.248
Shalomkerk 11.515 12.679
Samen 80.711 84.623

Voorlopig blijven de cijfers hiermee een kleine 5% achter op vorig jaar. We denken in de wijkkerkenraad na over de vervulling van de vacature die komt door het vervroegde emeritaat van ds Michiel Aten. Maar uiteraard ook de inzet van onze pastorale werkers. Daarvoor kregen we twee jaar financiële ruimte na het vertrek van ds Nicole Pronk en ds Nico Riemersma. De vraag is welke ruimte we daarna hebben om in de lange termijn behoeften van onze wijkgemeente te voorzien. Alle reden dus om te streven naar het op peil houden van onze inkomsten. Een jaarlijkse verhoging van uw bijdragen is voor onze wijkgemeente van levensbelang.
Namens de Kerkrentmeesters ZuidWest,
Hans Bergwerff, M: 06-5377 5122 | E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl

Tip voor de Belastingaangifte 2021
Zoals u weet mag u de Kerkelijke bijdrage als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte.
- Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage - RSIN/fiscaal nummer 814079313
- Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage - RSIN/fiscaal nummer 2602763

Verhuur van zalen in het weekend
De coördinatie van de incidentele verhuur in het weekend ligt bij Hanneke Hiemstra maar wordt
waargenomen door Daniël van der Velde.
U kunt bij hem terecht voor informatie over het gebruik en de verhuur van de kerkzaal en overige zalen
op weekenddagen.

Contactgegevens:
Dhr. Daniël van der Velde
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
T: 070 - 368 9796
M: 06 - 4431 4654
E: Verhuur Bosbeskapel

William Stoffer

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Lees meer hierover op de Jeugdpagina van ons cluster Zuid-west.

Naar boven

Overige mededelingen

Dinsdag 28 juni - Berichtje van de tuin
Op dinsdag 28 juni gaan wij weer werken in de tuin. Er is al veel te doen. De tuin is ook weer open voor bezoekers, vanaf half tien tot twaalf uur.
Kom eens langs om rond te lopen of rustig op het terras te zitten en te genieten met een kopje koffie of thee. We zouden het erg fijn vinden als er nog mensen zijn met plezier in tuinieren die ons zouden willen komen helpen. We zijn een gezellige ploeg en werken hard. maar er is zeker ook tijd voor een praatje bij de koffie.
Namens de tuincommissie,
Gerdien de Jongh Swemer

Woensdag 29 juni - Beursplein: Vrijwilligersoverleg
Woensdag 29 juni, is er vrijwilligersoverleg. Zou u eens een seizoen (of meer) als vrijwilliger mee willen draaien, zeer welkom! Op 29 juni schuift u dan gewoon aan.
We nodigen ieder hartelijk uit om ook een keer iets te vertellen over werk wat gedaan is of nog steeds
gedaan wordt. Meegenomen foto's kunnen geprojecteerd worden.
Wie dit eens wil doen kan contact leggen met Martin Koster, tel 070-406 5871.
Beursplein, elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur op Bosbesstraat 5.
Er is ook mogelijkheid voor wie wil om met anderen een bordspel te doen of ander aanwezig spel.
Hartelijk welkom namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Kerkvrijwilligers gezocht voor Woonzorgpark Loosduinen
In Woonzorgpark Loosduinen, vlakbij de Abdijkerk, is een groot tekort aan kerkvrijwilligers. De kerkdiensten/weeksluitingen zijn op zaterdagmiddag om 14.00 uur. Het is de bedoeling dat de kerkvrijwilligers één keer per drie of vier weken, afhankelijk van het aantal vrijwilligers, aan de beurt zijn om bewoners op te halen voor de dienst. Na afloop van de dienst helpt u mee met koffie of thee schenken. Daarna worden de bewoners weer naar hun kamer teruggebracht. Komt u ons vrijwilligers-team versterken, weet u dan van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Yvonne Schoonhoven, M: 06-1218 6084 | E: y.schoonhoven@saffiergroep.nl

Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: cbroekema1990@gmail.com

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De juli/augustus editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie juli/augustus 2022 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de digitale versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 070-406 5871
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. Martin Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Pastoraal werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Pastoraal werker de Wijkpredikant bij en zal de meeste pastorale contacten gaan onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken
Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629) en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@kabelfoon.nl

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Naar boven