De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws

Kerkbalans 2016

Wat is de kerk jou waard?

Graag willen wij de actie Kerkbalans 2016 onder uw aandacht brengen. In 2016 zal het thema van de actie Kerkbalans zijn: "Wat is de kerk jou waard?". Dit thema gaat over de geestelijke ťn materiŽle waarde van de kerk voor iedere gelovige in een tijd dat het aantal actieve leden afneemt, maar tegelijkertijd de inspirerende waarde van de kerk voor velen - ook aan de rand van of (net) buiten de kerk - in stand blijft en soms zelfs toeneemt.

Ieder van ons staat voor nu voor de individuele, indringende vraag: wat is de kerk mij waard? Niet alleen als het gaat om het vieren van de liturgie of de beschikbaarheid voor vrijwilligerswerk, maar eveneens het financieel en materieel ondersteunen van de activiteiten in en rond de kerk. Al eeuwenlang is de kerk een plaats van viering, inspiratie, ontmoeting en omzien naar elkaar. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vůůr ons dat deden. In de kerk gaat het niet om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is van blijvende waarde.

De Bosbeskapel wil een ontmoetingsplaats in de Vruchtenbuurt & Notenbuurt zijn voor hen die geloven in gemeenschap, waarbij zorg en liefde voor de naaste centraal staat. Kerkbalans, daar geef je voor! Tussen 17 en 31 januari worden alle gemeenteleden via de bekende Kerkbalans-enveloppe benaderd voor hun jaarlijkse bijdrage voor 2016. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze wijkgemeente. Wij vragen u een financiŽle bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te blijven maken. Uw bijdrage aan Kerkbalans 2016 is daarom hard nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Helpt u mee in het nieuwe jaar dit mogelijk te maken?

Kerkbalans 2016 wordt gehouden in de periode van 17 tot 31 januari 2016
Het motto is: "Wat is de kerk jou waard?"

De kerkelijke bijdrage is geheel bestemd voor onze wijkgemeente. De Protestantse Gemeente is erkend als 'ANBI'. Uw bijdrage komt daarom in aanmerking voor belastingaftrek, als gift voor het kerkenwerk van de Bosbeskapel.

Voor 'Schenken bij leven met belastingvoordeel' zie Schenken en legaten

Leden van de Bosbeskapel ontvangen de Kerkbalans-enveloppe en kunnen hun kerkelijke bijdrage(n) overmaken op:
IBAN NL38 RABO 0373 7207 77
t.n.v. PGG den Haag te den Haag
met de vermelding 'kerkbalans 2016 wijkgemeente Bosbeskapel'

Ook niet-leden kunnen bijdragen.
Indien u geen (voorkeur)lid van de Bosbeskapel bent, dan ontvangt u niet de bekende Kerkbalans-enveloppe van onze wijkgemeente. U neemt echter wel deel aan de activiteiten van onze wijkgemeente en u hebt daar een financiŽle bijdrage voor over. Dan is het mogelijk uw bijdrage ten behoeve van de Bosbeskapel over te maken op:
IBAN NL38 RABO 0373 7207 77
t.n.v. PGG den Haag te den Haag
met de vermelding 'kerkbalans 2016 wijkgemeente Bosbeskapel'

Wij zijn u dankbaar voor elke bijdrage.

Wijkraad van Kerkrentmeesters Bosbeskapel