De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Wijkkerkenraad

Wijkgemeente Zuidwest
De (nieuwe) wijkgemeente is een samenvoeging van de oorspronkelijke wijkgemeenten van Bethelkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk, Loosduinen-Centrum (Abdijkerk en Ontmoetingskerk) en Thomaskerk. Deze samenvoeging zal als het goed is per 1 januari 2014 beklonken zijn. Maar vanaf 1 juli 2013 werken we al met één wijkkerkenraad (alle ambtsdragers), een kleine wijkkerkenraad (14 ambtsdragers), een moderamen (6 ambtsdragers) en een predikantenteam (6 predikanten). Daarnaast zijn er de wijkraad van diakenen (in oprichting), de wijkraad van kerkrentmeesters en een aantal taakgroepen:

- Eredienst
- Missionair werk en kerkvernieuwing (ds. Martin Koster)
- Pastoraat (ds. Jacob Korf)
- Vorming en toerusting (ds. Nico Riemersma)
- Ouderenbeleid (ds. Wietske Verkuijl)
- Jeugd- en jongerenbeleid (ds. Nicolle Pronk)

De wijkkerkenraad als geheel komt slechts enkele malen per jaar bijeen. De kleine kerkenraad komt 6 maal per jaar bijeen. Vanuit de Bosbeskapel zijn Hans Cloosterman (ouderling-kerkrentmeester), Gea van Dijk (diaken), David Renkema (ouderling) en Johan Bovenlander (ouderling) lid van de kleine wijkkerkenraad.

De scriba van de kleine wijkkerkenraad:
Dhr. Don Barents
Dovenetelweg 97,
2555 TE 's-Gravenhage
tel. 070 - 449 0529
email: Don Barents

Jacqueline van der Jagt is de contactpersoon voor de Bosbeskapel. Voor vragen over gewone en bijzondere diensten in de kapel en over de geloofsgemeenschap rond deze locatie, kunt u zich tot haar wenden.

Mevr. J.M. van der Jagt
Mahatma Gandistraat 11,
2552 PA 's-Gravenhage
Tel. 070 - 397 5168
email: Contact bosbeskapel

Nieuws en mededelingen uit de kerkenraad

Bereikbaarheid Wijkkerkenraad

zie Adressen en Contactformulier