De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

 

De PROTESTANTSE GEMEENTE DEN HAAG ZUIDWEST

zoekt voor de BOSBESKAPEL een

 

CANTOR-ORGANIST m/v

of

ORGANIST m/v en CANTOR m/v

 

Ben jij die musicus (organist of cantor) die bij ons de gemeentezang wil en kan begeleiden en/of leiding geven aan onze cantorij? Kom dan naar de Bosbeskapel (in de Haagse Vruchtenbuurt). Een betrokken gemeente en een actieve cantorij wachten in spanning op je reactie.

Wij zoeken één of twee kerkmusici en verwachten dat u:

·         open staat voor een breed scala aan kerkmuziek

·         ervaring heeft op het gebied van gemeentezangbegeleiding en/of het leiden van een cantorij of koor

·         geïnteresseerd is in liturgie

·         het leuk vindt om samen te werken met de andere kerkmusici en de voorgangers

·         ten minste de helft van alle jaarlijkse kerkdiensten zal begeleiden en/of wekelijks, op de schoolvakanties na, vanaf eind augustus t/m Pinksteren onze cantorij zal dirigeren en ca. negen keer per jaar zal meewerken aan de eredienst op zon- en feestdagen

Wij bieden

·         een betrokken gemeente, waar veel vrijwilligers actief zijn, waar ontmoeten centraal staat, ook in en met de wijk; zie ook www.bosbeskapel.nl

·         een actieve cantorij en liturgiecommissie

·         een Ahrend-Brunzema orgel uit Leer (1964, Duitsland) met 14 stemmen verdeeld over 2 manualen en pedaal, een piano (Yamaha) en een elektronische piano (Yamaha-clavinova)

Honorering

Deze is in overeenstemming met de Generale regeling op basis van de kerkmusicus-vrijwilligersregeling waarvoor wat het orgelspel betreft per dienst een vergoeding zal gelden en wat het cantoraat betreft er per repetitie en per dienst gedeclareerd kan worden. De maximale honorering is conform de honorering binnen functieniveau II.

Procedure

Kandidaten kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken vergezeld van CV en motivatie aan de contactpersoon van de sollicitatiecommissie, mw Anita Houweling, amhouweling@gmail.com  of  Loenensestraat 16, 2574 RP  Den Haag. Sollicitaties dienen uiterlijk 20 oktober binnen te zijn op één van bovengenoemde adressen. Gesprekken zullen vanaf eind oktober 2017  plaats vinden. Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Nadere informatie

kunt u krijgen bij de contactpersoon van de sollicitatiecommissie, mw Anita Houweling, telefoon 06-15942336 bij voorkeur na 16.00 uur.