De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

DE PROTESTANTSE GEMEENTE DEN HAAG ZUIDWEST

zoekt een

ORGANIST m/v

bij voorkeur functieniveau II, in de BOSBESKAPEL, Bosbesstraat 5, Den Haag


Wij zoeken

  Een goed opgeleide kerkmusicus (m/v) die een breed scala van kerkmuziek beheerst inclusief al datgene wat het Nieuwe Liedboek ons   brengt

  Een kerkmusicus die kerkelijk meelevend is en affiniteit heeft met de wijze waarop de liturgie in de Bosbeskapel vorm wordt gegeven.


Wij bieden

  Een betrokken gemeente, waar veel vrijwilligers actief zijn; zie ook de Bosbeskapel site

  Een actieve cantorij en liturgiecommissie

  Vernieuwende en verbindende vormen van kerk zijn en een gemeente waar ontmoeten centraal staat, ook in en met de wijk


Wij vragen
een kerkmusicus die:

  Bij voorkeur in het bezit is van bevoegdheidsverklaring II

  Ervaring heeft op het gebied van gemeentezangbegeleiding

  Kennis heeft van en is geïnteresseerd in liturgie

  Goed kan samenwerken met de andere kerkmusici en de voorgangers


Taak
Begeleiden op het orgel van minimaal de helft van alle jaarlijkse kerkdiensten;

Honorering
Deze is in overeenstemming met de Generale regeling op basis van de kerkmusicus-vrijwilligersregeling waarvoor wat het orgelspel betreft per dienst een vergoeding zal gelden en wat het cantoraat betreft er per uur gedeclareerd kan worden. De maximale honorering is conform de honorering binnen functieniveau II.

Orgel
De Bosbeskapel is in het bezit van een Ahrend-Brunzema orgel uit Leer (1964, Duitsland) met 14 stemmen verdeeld over 2 klavieren en pedaal.

Procedure
Kandidaten kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken vergezeld van CV en motivatie aan de contactpersoon van de sollicitatiecommissie, per email aan mw. Anita Houweling amhouweling@gmail.com of per post Loenensestraat 16, 2574 RP Den Haag.
Sollicitaties dienen uiterlijk 15 mei binnen te zijn op één van bovengenoemde adressen. Gesprekken zullen vanaf eind mei 2017 plaats vinden.
Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Nadere informatie
kunt u krijgen bij de contactpersoon van de sollicitatiecommissie,
mw. Anita Houweling, telefoon 06 - 1594 2336 bij voorkeur na 16.00 uur.