De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Contact

Predikanten

Ds. Martin Koster en ds. Nico Riemersma zijn de predikanten van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot het cluster Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.
Ook is ds. Nico Riemersma betrokken bij Pastorale Diensten, een team van Haagse predikanten van de Protestantse Gemeente in Den Haag. Zij bieden pastorale begeleiding aan hen voor wie geloof op de één of andere wijze belangrijk is, maar die zich niet (meer) betrokken voelen bij een kerkelijke gemeenschap.

Predikanten:


Ds. M. Koster
Kritzingerstraat 110
2572 XS Den Haag
tel. (070) 406 58 71
E-mail Ds. M. Koster

Ds. M. Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.15 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Op woensdag, zaterdag en dinsdagochtend werkt Martin Koster doorgaans niet voor de wijkgemeente.


Ds. N.A. Riemersma
Thorbeckelaan 250
2564 BW Den Haag
tel. (070) 325 15 99
e-mail Ds. N. Riemersma

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur
en tussen 19.00 en 19.30 uur.
De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:

Mw. Y.M. Veer- Ronner
Arabislaan 19
2555 DG Den Haag
tel. (070) 323 63 76

Zie voor nadere informatie www.pastoralediensten.nl
Bereikbaarheid: zie Adressen en Contactformulier