De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

18 maart 2018 - Nieuws en mededelingen uit de Wijk.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Van het Predikantenteam

Vespers in de veertigdagentijd
In de veertigdagentijd wordt er in de Bosbeskapel wekelijks een Vesper gehouden. Tijdens de vespers lezen we de Hallel psalmen, de psalmen die Jezus met zijn leerlingen gezongen heeft tijdens het laatste avondmaal. Dit jaar lezen we het lijdensevangelie uit Marcus en bekijken we etsen en tekeningen, die Rembrandt erbij gemaakt heeft. Verder zullen we samen zingen, bidden, stil zijn en luisteren naar muziek.
Voorafgaand aan de vesper kan een lichtje aangestoken worden op de avondmaalstafel.
Na afloop kunt u een kleine bijdrage geven ter bestrijding van de onkosten.
De Vespers vinden plaats op woensdagavond van 19.00 tot ongeveer 19.30 uur. In de Stille Week is er geen vesper. Het deelnemen aan de vespers is een mooie voorbereiding op het Paasfeest.

Voorbereiden van Paasnacht en Paasmorgen
De Veertigdagentijd is begonnen en dan komen de Paasdagen ook dichterbij. Wie wil deze keer de kerkdienst van Paasnacht of van de Paasmorgen meehelpen voorbereiden?
Laat het weten aan ds Martin Koster.

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Casa Amalia, A home away from Home
Uit onderzoek en gesprekken blijkt dat onder internationale studenten veel heimwee voorkomt. Studenten uit met name de Nederlandse Antillen, uit Afrikaanse en Aziatische landen lopen door een culture clash soms grote achterstanden op in hun studie en verdwijnen dan uit het zicht van hun opleiding.
Het Haags Studentenpastoraat, Haastu, wil zich vanaf januari 2018 inzetten voor deze studenten. In de huiskamer van de Nederlandse Stichting Initatives of Change op Amaliastraat 10 willen we hen op de zondagavonden een gevoel van thuis geven. Studentenpredikant Willem Jansen werkt in dit project namens Haastu, samen met de verschillende opleidingen, universiteiten en organisaties in Den Haag. Vind je het interessant om in contact te komen met internationale studenten? Heb je gelegenheid een zondagavond per maand als vrijwilliger op de Amaliastraat aanwezig te zijn? Neem dan contact op met Willem Jansen

Van de Wijkdiaconie

Zondag 18 maart - Herhaalde oproep chauffeurs autodienst
De autodienst haalt wekelijkse gemeenteleden met een beperking op om de kerkdienst bij te wonen. Deze service wordt zeer gewaardeerd. Echter, er is een tekort aan chauffeurs ontstaan. Wie is bereid om eenmaal in de vijf a zes weken twee a drie gemeenteleden naar de kerk te brengen.
U kunt contact opnemen met Kjell Wagner tel.06 24608858 of email: roald.kjell@gmail.com

Zondag 18 maart - Tweede collecte: Nieuwe wijkgids Bosbeskapel 2018
De opbrengst van de 2e collecte is bestemd voor de bestrijding van de kosten van de nieuwe wijkgids Bosbeskapel 2018.

Seniorenvakantieweek 2018
Deze zomer willen we met elkaar op vakantie van 21 juli t/m 28 juli naar het prachtige hotel Brinkzicht in Vledder, gelegen in het mooie Drenthe. Deze reis is voor mensen die niet meer (alleen) op vakantie kunnen of willen maar wel zelfredzaam zijn.
Na de kerkdienst van 4 maart in de Bosbeskapel, zijn er foto's te zien en kunt u informatie krijgen over deze vakantieweek en zijn er inschrijfformulieren beschikbaar.
Voor meer informatie: Gerard de Goeij en Gelske Benraadt - tel. 070-3259519.

Berichten van STEK

Vrijwilligers gevraagd voor Zomerstek 2018
Stek organiseert dit jaar voor de 13e keer Zomerstek, activiteiten voor Hagenaars die in de zomervakantie thuisblijven. Dit jaar wordt Zomerstek gehouden van 16 juli tot en met 24 augustus.
Stek vraagt of mensen uit de wijkgemeenten hier een bijdrage aan kunnen leveren. U kunt zich hiervoor opgeven voor 1 april. Na de dienst kunt u bij de statafel in de hal de folders van vorige jaren Zomerstek bekijken en uw vragen stellen.
Voor meer informatie: Stek, tel.nr. 070-3181616 of via e-mail: info@stekdenhaag.nl en op www.stekdenhaag.nl

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
Vrijwilligers gezocht om voedselbankklanten te helpen kiezen

Sociale Kruidenier Wagen

Heeft u tijd over? Trekt u het zich aan dat er in onze rijke stad nog steeds mensen zijn die niet genoeg geld hebben voor eten? Word dan vrijwilliger bij Kies! Sociale Supermarkt.
Dit project kan nog vrijwilligers gebruiken, o.a. een belader/vervangend chauffeur, gastvrouw/gastheer, winkelhelper, begeleider m/v.
Sinds eind november rijdt in Den Haag Zuid-West Kies! Sociale supermarkt bij diverse kerken en buurthuizen. Klanten van de voedselbank kregen bij deze uitdeelpunten altijd een krat met inhoud uitgereikt. Nu kunnen ze in een vernieuwde SRV wagen zelf de producten pakken die ze nodig hebben.
De sociale supermarkt is een initiatief van uw diaconie, STEK en de Voedselbank Haaglanden. Zij willen voedselbankklanten zelf laten kiezen. Dat gaat dan ook over keuzes die mensen in hun eigen leven maken. Daarom worden de begeleidende vrijwilligers getraind om klanten van de voedselbank te ondersteunen zelf hun eigen toekomst te bepalen en daarnaartoe te werken. Zo hopen uw wijkdiakenen in Zuidwest, STEK Den Haag en de Voedselbank Haaglanden armoede te bestrijden door geloven in eigen kracht.
De wagen is begonnen bij de Exoduskerk, daar staat hij op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf 9 maart staat hij ook bij de Bokkefort in Loosduinen op vrijdagen van 11.30 - 14.45. Bij de Shalomkerk willen we nog voor de zomer een nieuwe standplaats beginnen.
Voor meer info over de vrijwilligersvacatures zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070 - 380 1667

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met Lizebeth Melse of per telefoon 070 - 318 1616 of 06 - 8399 9966.

Van de ZWO-commissie

Zondag 18 maart - Paasgroetenactie 2018 - Zet de stap naar de ander
Graag vraagt de ZWO uw aandacht vragen voor de Paasgroetenactie.
Het thema dit jaar is: "Onvoorwaardelijke liefde".
Wij hebben er dit jaar weer voor gekozen om de paasgroetenkaarten alleen naar Nederlandse gevangenen in Nederland te sturen.
De verkoop van deze kaarten zal plaats vinden op 18 maart aan de statafel beneden in de koffieruimte. De (dubbele) kaarten incl. postzegels zijn te koop voor €2,50.
Van harte bevolen!

Vooraankondiging Talentenveiling 2018
De ZWO vraagt u mee te denken voor een project voor de talentenveiling najaar 2018.
Weet u een mooi en/of inspirerend project? Laat het ons weten via: talentenveiling2018@vcomputers.org of via Marianne Heemskerk of Gerard de Goeij

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 18 maart - Cadeau 25-jarig ambtsjubileum ds. Martin Koster
U heeft, als wijkgemeente, een mooi cadeau gegeven aan uw wijkpredikant. Het heeft opgebracht € 1.363,93.
Martin en zijn vrouw Janie waren hiermee zeer ingenomen. Een van de gevers heeft het jaartal 1993 verwerkt in de gift. We hebben die 93 cent er met plezier bij gedaan!
Hartelijk dank voor het delen.
Koos Smitt (kerkrentmeester Bosbeskapel)

Zondag 18 maart - Actuele stand van de financiën van de kerk
De maand januari is inmiddels verwerkt in de administratie, met toerekening van de bijdragen Kerkbalans aan de drie locaties. Opmerkelijk is dat we dit jaar ten opzichte van voorafgaand jaar op alle drie locaties een forse plus konden zien. U begrijpt dat mij dat als penningmeester reuze optimistisch stemt. Wellicht dat er nog nagekomen bedragen van de decemberactie in verwerkt zitten. In elk geval is het een mooie aftrap.

 Abdijkerk 2018 2017    
januari 15.768 12.477    
         
  15.768 12.477   26%
Bosbeskapel        
januari 13.331 6.153    
         
  13.331 6.153   117%
Shalomkerk        
januari 6.131 5.367    
         
  6.131 5.367   14%
Totaal 35.230 23.997   47%

De actie Kerkbalans loopt. Ieder die de ontvangen brief nog niet heeft ingestuurd, graag alsnog inleveren. Dan kan op basis daarvan een vergelijking worden gemaakt met de eerdere jaren. Als u geen brief ontvangen heeft, graag een seintje.
Intussen zijn de meeste cijfers over het jaar 2017 verwerkt. Het volgende beeld komt naar voren:

Abdijkerk + € 46 362 (2016: + € 25.804)
Bosbeskapel - € 76.947 (2016: - € 56.996)
Shalomkerk - € 74.747 (2016: - € 60.418)
Totaal - € 105.332 (2016: - € 91.610)

Deze cijfers zijn nog zeer voorlopig. Het beeld blijft echter zoals ik u eerder schetste: als wijkgemeente ZuidWest kampen we met een jaarlijks tekort van ruim € 100.000. Met uw enorme inzet hoop ik dat we ook in 2018 de dalende lijn weten te behouden, omdat het beleid op centraal niveau uiteraard gemaakt wordt op basis van de tendens in onze eigen wijkgemeente.
Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel. 06 - 5377 5122.

Van de Locatiecommissie

Zondag 18 maart - Koffiecent
In de locatiecommissie Bosbeskapel is besloten op zondag een koffiecentje te vragen voor de koffie. Voortaan zal een spaarpot voor dit doel aanwezig zijn, net zoals in de andere kerken in Zuidwest. Wij verzoeken u vriendelijk er een "Koffiecent" in te stoppen.
Dank voor uw medewerking!
Namens de locatiecommissie,
Marga van Arendonk en Koos Smitt

Zondag 18 maart - Wijkgids locatie Bosbeskapel 2018
De wijkgids 2018 is klaar!!!!
op de medewerkersavond, is de gids aan alle vrijwilligers uitgedeeld. Daarnaast is de gids aan de kerkgangers aangereikt op 11 en 18 februari. Er bestaat ook een mogelijkheid de gids als pdf.bestand op te vragen bij Marga van Arendonk, emailadres: m.vanarendonk@planet.nl.
Marga van Arendonk.

Zondag 18 maart - AED in de Bosbeskapel
Door de wijkraad van kerkrentmeesters is besloten om alle drie de locaties van de wijkgemeente te voorzien van een Automatische Externe Defibrillator (AED).
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
In de Shalomkerk is al enige tijd een AED aanwezig. In de Abdijkerk en Bosbeskapel zal deze AED binnenkort worden geplaatst op een duidelijke en herkenbare plaats die voor een ieder makkelijk te bereiken is. Binnenkort zal er een instructiesessie worden gepland hoe deze AED gebruikt dient te worden. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich opgeven bij de koster.

Zondag 18 maart - Kopieermachine
De dure leasecontracten van de kopieermachines zijn m.i.v. 1 maart opgezegd. Ook in de Bosbeskapel is de machine weg! We zullen op korte termijn samen met de locatiecommissie naar een andere, goedkopere oplossing zoeken. De liturgie wordt buiten de deur gemaakt zolang er geen andere voorziening is.
Namens de kerkrentmeesters Zuidwest,
Koos Smitt

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2017-2018

het nieuwe Activiteitenprogramma 2017-2018' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2017-2018 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2017-2018 gemaakt.

Opgave voor bezinningsactiviteiten en/of cursussen
Als u mee wilt doen met een bezinningsactiviteit en/of cursus, denk er even aan om u daarvoor op te geven bij de desbetreffende inleider.
Mocht u de Activiteitenkrant niet meer hebben, u kunt hem hier vinden.
Nico Riemersma

Zondag 18 maart - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondag 18 maart - Zondagmatinee Abdijkerk: Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren
In deze tijd voor Pasen kunt u op de Zondagmatinee van 18 maart luisteren naar de Choral-Passion van Hugo Distler, uitgevoerd door het Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren. De teksten van deze Passion zijn ontleend aan de vier evangeliën in de vertaling van Luther. Twee mannelijke solisten nemen de rol van Jezus en de Evangelist voor hun rekening en het koor geeft commentaar of verdiept de emoties in een reeks van koralen en vervult tevens de traditionele dramatische rol van de menigte.
Het Voorburgs Vocaal Ensemble is een kamerkoor dat uit ongeveer 30 zangers bestaat, met een breed repertoire.
Wij verwelkomen u graag op 18 maart in de Abdijkerk, Willem III straat 40.
Aanvang 15.30 uur, toegang gratis, collecte na afloop.
Voor meer ino zie www.abdijkerk.info

Zondag 18 maart - Oproep om te komen helpen bij 'Samen aan Tafel'
Op alle vrijdagavonden uitgezonderd de maanden juli en augustus wordt er gekookt voor iedereen, die dat gezellig vindt.
Om 18:00 uur gaan de gasten aan tafel en de maaltijd is om ongeveer 19:30 uur afgelopen.
Onze gasten zijn enthousiast en genieten er zichtbaar van.
Het kookteam bestaat meestal tussen 6 en 8 gastvrouwen en gastheren. Om de zes weken is er een andere kookgroep aan de beurt. Sommige vrijwilligers moeten nu helaas stoppen. Heel blij zijn we dat er weer nieuwe kookgroepen gevormd zijn. Per 1 januari 2018 gaat de Jeugdkerk ook een nieuwe kookgroep vormen. Wilt u ons helpen of wilt u nog informatie over ons Samen aan Tafel project dan kunt u zich opgeven door te bellen of mailen of spreek me aan;
Aanmelden bij Adri van der Zwan tel. 070 - 4400017
Onze gasten zullen u dankbaar zijn!

Zondag 18 maart - Beeldend werk van Hetty Kielen - Tekeningen in de Kapel
Nature in similarity and difference in movement, shapes and colours
Nog een aantal weken zal in de Bosbeskapel boven in de kerkzaal werk van Hetty Kielen te zien zijn. Achter in de kerk ligt een (meeneem)blad met een beschrijving van haar tekeningen en tekenwerk.

Zondag 18 maart - Politiek forum in de Houtrustkerk
Zondag 18 maart om 12.00 uur (na de kerkdienst) is er in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een debat in de Houtrustkerk met vertegenwoordigers van de Haagse politieke partijen. De discussie zal gaan over de situatie van vluchtelingen in de stad.
De discussievragen zijn: (1) Wat doen we als Stad van Vrede en Recht voor ongedocumenteerde vluchtelingen, die door Den Haag zwerven?
(2) Het beleid van de gemeente Den Haag is anders dan andere grote steden. Wat moet er gebeuren/veranderen?
De moderator die het forumdebat zal leiden is Doeke Eisma, voormalig lid van de 2e Kamer en het Europees Parlement.

Maandag 19 maart - Films die je raken: Moonlight (2016)
Een zowel hartverscheurend als hartverwarmend verhaal over het opgroeien van een zwarte jongen tot volwassen man in een omgeving waar het gevaar overal op de loer ligt. Chiron moet al op jonge leeftijd zijn weg zien te vinden in het leven, zonder vader en met een aan drugs verslaafde moeder, terwijl hij gaandeweg zijn seksuele identiteit verkent. In een kleurrijke, warme en zinderende stijl voert deze film ons mee naar de in stilte geborgen gevoelens van deze eenzame outsider.
Gebaseerd op Tarell Alvin McCraney's theaterstuk In Moonlight Black Boys Look Blue en op zijn eigen ervaringen, schetst regisseur Barry Jenkins een poëtische vertelling met diepgaand begrip voor de pijn en uitdagingen die het opgroeien in een arme zwarte wijk in Miami met zich meebrengt. Moonlight werd onder meer bekroond met de Golden Globe voor Beste Film in de categorie Drama en met de Oscar 2017 voor Beste Film.
Datum en aanvang: maandag 19 maart 2018 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie: Bosbeskapel. Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.
Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, jenneke.reitsma@kpn.nl tel. 3258563.

Woensdag 21 maart - Beursplein - Decoreren van eieren & Het Dolhuis
Op woensdag 21 maart kan ieder olv May Aziz en Ans Willemse-Boing op allerlei manieren eieren decoreren.
Op woensdag 28 maart, neemt Hansje Vergers ons mee naar de oude tijden van het Dolhuis in Haarlem.
Beursplein: een plek waar nadrukkelijk gelegenheid is om met vragen te komen en met eigen aanbod.
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Woensdag 4 april - Gedachtenis van Martin Luther King
Op 4 april staan we stil bij de erfenis van Martin Luther King. We zullen hem gedenken met muziek, videofragmenten en een overdenking.
Vanaf 19.30 uur is de inloop. We starten om 20.00 uur.
U kunt zich aanmelden door: € 5,- per persoon over te maken naar de wijkrekening: NL33 INGB 0000479964 t.n.v. PGG Abdijkerk o.v.v. MLK-avond en uw mailadres.

Zaterdag 7 april - ThemaTafelen Middin Participatie Centrum "Weesperstraat"
Op zaterdagnamiddag/avond 7 april komt Imca van Dam vertellen over haar werk bij Middin. Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Middin gaat uit van de eigen kracht van mensen. Imca: "In de Weesperstraat, in de wijk Rustenburg-Oostbroek is het Participatie Centrum "Weesperstraat" van "Middin" gevestigd. Ik, Imca van Dam, werk daar al 23 jaar met heel veel plezier. Graag wil ik jullie d.m.v. een kort filmpje en een korte toelichting laten zien wat een Participatie Centrum is en wat voor mensen daar werken. Met name 'de Papierschepperij' (onderdeel van het participatie centrum) is een heel bijzondere werkplek. Daar wordt van oude gebruikte katoen (lakens/lompen) weer nieuw handgeschept papier gemaakt. Kom kijken! Kom luisteren! Ik wil jullie graag vertellen over dit mooie oude ambacht, want ik ben best wel trots op onze medewerkers en de mooie producten die wij maken.

Onze TTkok Victor Heemskerk zal weer bij het thema aansluiten wat het menu betreft, een uitdaging!
Vanaf 17.00 uur binnenloop in de Bosbeskapel, om half zes begint de presentatie van Imca en rond zes uur start de maaltijd. We vragen weer 10,- pp en 5,- voor kinderen. Aanmelden kan via de inschrijflijst in de Bosbeskapel en ieder kan zich ook aanmelden bij Victor Heemskerk, per e-mail of telefoon 06-27406908.
Dit uiterlijk tot dinsdagavond 3 april. Voor vragen of nadere informatie over ThemaTafelen kunt u terecht bij contactpersoon Lia Pronk, tel 06-20834069.
Ieder heel hartelijk welkom om het ThemaTafelen mee te maken!

Zondag 22 april - Kloosterkerk: HERDENKING JOM HASJOA
Op zondag 22 april, aansluitend op de Jom Hasjoa herdenking in Israël, herdenken wij in Den Haag de 6 miljoen tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden. Deze herdenking, die zoals altijd om 16.00 uur zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag, heeft als thema 'Vervolging en verzet - ooggetuigen'. Dit thema sluit aan bij het nationale Jaar van Verzet.
Levie Kanes, één van de 52 door de Haagse verzetsheldin Ru Paré geredde Joodse kinderen, zal de aanwezigen toespreken. De jaarlijkse kroniek wordt gelezen door Marissa Herder. Muzikale medewerking wordt verleend door chazan Ken Gould en het octet Eloquentia. Ook leerlingen van enkele Haagse scholen zullen een bijdrage leveren aan de bijeenkomst. Na afloop zullen er bloemen gelegd worden bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein. De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Toegang is vrij, registratie is niet nodig.
Meer informatie en een contactformulier treft u aan op:
http://jomhasjoadenhaag.weebly.com/ of
https://www.facebook.com/JomHasjoaDenHaag

Dinsdag 24 april - Abdijkerk: lezing van Sieuwert Haverhoek over Tolstoj
Tolstoj was een beroemde Russische schrijver. Hij schreef onder anderen Oorlog en vrede en Anna Karenina. Tolstoj heeft zich op latere leeftijd tot het christendom bekeerd. Hij schreef daar ook over en kwam in botsing met de Russische tsaar.
Sieuwert Haverhoek is lid van de Stichting geweldloos verzet en stuitte via deze stichting onlangs op een aantal boeken van Tolstoj die wel in het Engels zijn vertaald, maar nooit in het Nederlands. Sieuwert heeft het vertaalwerk op zich genomen en half maart komt het boek 'Wat ik geloof' van Tolstoj voor het eerst uit in het Nederlands! Sieuwert is in de gelegenheid om de boeken GRATIS uit te delen en hoopt dat dit boek van Tolstoj zijn weg vindt naar gesprekskringen en leeskringen. Op 24 april komt Sieuwert Haverhoek in de Abdijkerk een lezing houden over Tolstoj en diens interpretatie van het Christendom. Wie wil mag na afloop gratis een exemplaar van 'Wat ik geloof' van Tolstoj meenemen!
Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur. Rond 21.30 uur afgelopen.

Proeven aan één van de twee talen van de Bijbel
Bijbels Hebreeuws voor beginners
Al meer dan veertig mensen hebben de afgelopen jaren meegedaan aan de cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners. Een interessante en leuke cursus over de taal van het Oude of Eerste Testament, een cursus die je op je eigen tempo kan doen. Je leert de beginselen van het Bijbels Hebreeuws en aan het eind van de cursus ben je al redelijk in staat om hardop te kunnen lezen. Ook bezit je dan een kleine woordenschat. De eerste uitdaging is om de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet te leren en een aantal één-lettergreepwoorden. Al lerende staan we tegelijk ook stil bij onderwerpen en thema's uit het Eerste of Oude Testament. Wie meedoen, kunnen zelf een geliefd vers of woord aanreiken wat we dan in het Hebreeuws gaan lezen.
In de loop van oktober start de cursus en vindt plaats tot in mei, eens in de veertien dagen in de Bosbeskapel. Wilt u meer weten of wilt u zichzelf opgeven? Geef dan tegelijk aan op welke dagdelen door de week u niet kunt. Begin oktober hoort ieder die zich op heeft gegeven welk dagdeel en tijdstip we bij elkaar komen, hopelijk een dagdeel waarop ieder kan komen.
Opgave graag voor dinsdag 3 oktober a.s. bij Martin Koster (070-406 58 71 m.koster@kpnplanet.nl )

Van de Cantorij
Zoals u wel gezien heeft zijn er geen mannen meer bij de Cantorij. Dat is heel jammer. Nu er uit andere kerken veel mensen in de Bosbeskapel komen hebben wij de hoop dat er weer mannen zijn, die het fijn vinden om met ons samen de erediensten zingend op te luisteren.
Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur. U bent meer dan welkom om ons te komen versterken. Laat wat van u horen.
Inlichtingen bij Rini Willemsen, tel.: (070) - 368 1414 of bij Mary van Dongen, tel.: (070) - 325 0770.

'Samenklank'
De maart editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie maart 2018 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Na afloop van de kerkdienst
is er gelegenheid om beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom.

Predikanten:

Ds. M. Koster,
Kritzingerstraat 110,
2572 XS Den Haag,
tel. (070) - 406 5871
e-mail ds. Martin Koster

Telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.15 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Op woensdag, zaterdag en dinsdagochtend werkt Martin Koster doorgaans niet voor de wijkgemeente.

Ds. N.A. Riemersma,
Thorbeckelaan 250,
2564 BW Den Haag,
tel. (070) - 325 1599
e-mail ds. Nico Riemersma

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:
mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
tel. (070) - 323 6376