De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

17 september 2017 - “Nieuws en mededelingen uit de Wijk.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Van het Predikantenteam

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Van de wijkdiaconie

Zondag 17 september - Collecteafkondiging Vredeswerk
Op deze zondag 17 september vragen we aandacht voor organisaties die zich inzetten voor de vrede, zowel in Nederland als in het buitenland.
Zoals het werk van Kerk in Actie-partner Swe Tha Har in Myanmar. De onderlinge tegenstellingen en de verschillen tussen de kasten in Myanmar verdelen het land. Swe Tha Har wil vriendschap tussen de verschillende bevolkingsgroepen bevorderen.
De Protestantse Kerk steunt ook het werk van PAX, die tijdens de Vredesweek aandacht vraagt voor het vredeswerk van Olena Hantsyak in Oekraïne. Met haar organisatie Dignity Space wil zij mensen opleiden en trainen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven.
Ook in Nederland zijn de verschillen tussen mensen met een verschillende culturele en religieuze achtergrond voelbaar. Het Overleg Joden, Christenen en Moslims zet zich in met steun van de Protestantse Kerk.
Geef aan de collecte en help vrede mogelijk maken!

Zondag 17 september - Gezocht "nieuwe chauffeurs voor de autodienst"
Wij zijn weer opzoek naar nieuwe chauffeurs voor de autodienst.
Het gaat om mensen ophalen en naar de kapel en weer naar huis brengen. De autodienst bestaat uit 4 groepen met 5 personen.
Wij komen nu 4 rijders tekort door opzeggingen. Wij zoeken mensen met liefst een 4-deurs auto. U hebt één maal per 5 weken dienst.
Aanmelden kan telefonisch: (070)-323 51 51 of per email bij Jan Oosterveen.
Bij voorbaat dank,
Jan Oosterveen

Geef mensen geloof in zichzelf
Help ons en doe mee en geef het door aan je vrienden.
Geef mensen weer geloof in zichzelf!

Sociale Kruidenier Wagen

De Sociale Kruidenier, een fantastisch project, zoekt op zeer korte termijn enthousiaste vrijwilligers, voor diverse taken.
Want dit najaar start Stek in Den Haag-Zuidwest samen met de Voedselbank Haaglanden de Sociale Kruidenier, een rijdende winkel voor klanten van de voedselbank. Op verschillende dagdelen in de week zal deze rijdende winkel op drie locaties in Loosduinen en Bouwlust en Vrederust - waaronder de Shalomkerk - en nieuw, uitgebreider pakket gaan aanbieden. Vanaf dat moment kiezen klanten zelf hun boodschappen en wel uit een ruimer assortiment. Tevens zetten zij hun talenten, kennis en ervaring in om eigen ambities te gaan realiseren, onder meer scholing en (vrijwilligers)werk. Dit met ondersteuning van speciaal hiervoor toegeruste vrijwilligers.
De gemeente Den Haag, een aantal particuliere fondsen en de protestantse Diaconie Den Haag zijn zo enthousiast over de Sociale Kruidenier dat zij het project ruimhartig met een bijdrage ondersteunen. Een teken dat de geldgevers groot geloof hebben in de toegevoegde waarde van dit project! Het benodigde geld hiervoor is al binnen en als u dit leest heeft Stek de beoogde winkelwagen waarschijnlijk al gekocht.
Maar de verkregen financiële bijdragen zijn op zichzelf niet genoeg: het draait immers om mensen die minder kansen hebben. Daarom zijn Stek en de wijkdiaconie dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen om, via het project Sociale Kruidenier, mensen (weer) geloof in zichzelf te geven. We zoeken vrijwilligers voor de taak van begeleider/coach, gastheer/gastvrouw/helper, winkelhelper en sociale media. Alle vrijwilligers die zich aanmelden, krijgen een speciaal op hun taak gerichte training.

Aanmelden of meer informatie:
kbuist@stekdenhaag.nl, projectleider 'Kruidenier bij Stek' of telefonisch 06 - 2040 1618
Meer informatie over de vacatures vindt u ook op de web-sites van www.stekdenhaag.nl/vrijwilligers-vacaturebank en www.stekdenhaag.nl/Den-Haag-Zuidwest.html

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 17 september - Actie Kerkbalans
Ik was nog wel zo optimistisch tijdens het eerste half jaar. We kropen steeds dichter naar een kerkbalans opbrengst in lijn met 2016. Maar de laatste maanden blijven we helaas toch weer een beetje achter. Binnenkort komen de uitnodigingen voor de Septemberactie in uw brievenbus. Daarin wordt u gevraagd om een extra donatie. Mag ik deze actie dit jaar in het bijzonder bij u aanbevelen? Maar wacht u alstublieft niet op de acceptgiro. Uw bijdragen zijn meer dan welkom!
Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff tel 06 5377 5122

Abdijkerk 2017 2016
jan t/m juli 111.378 113.715
augustus 8.432 10.345
  119.810 124.060 -3%
Bosbeskapel    
jan t/m juli 94.995 97.712
augustus 10.379 7.792
  105.374 105.504 0%
Shalomkerk    
jan t/m juli 63.949 64.965
augustus 5.319 6.255
  69.268 71.220 -3%
Totaal 294.452 300.784 -2%
Totaal 294.452 300.784 -2%

Mededelingen

Activiteitenkrant 2017-2018

het nieuwe Activiteitenprogramma 2017-2018' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2017-2018 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2017-2018 gemaakt.

Opgave voor bezinningsactiviteiten en/of cursussen
Als u mee wilt doen met een bezinningsactiviteit en/of cursus, denk er even aan om u daarvoor op te geven bij de desbetreffende inleider.
Mocht u de Activiteitenkrant niet meer hebben, u kunt hem hier vinden.
Nico Riemersma

Maandag 11 september - Vacature cantor-organist
Ben jij die musicus (organist of cantor) die bij ons de gemeentezang wil en kan begeleiden en/of leiding geven aan onze cantorij?
Kom dan naar de Bosbeskapel (in de Haagse Vruchtenbuurt) behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag-Zuidwest (d.i. Loosduinen en omgeving) Daar staan ter beschikking:
* een orgel (Ahrend-Brunzema, 1964 uit Leer (Dld.) met 14 stemmen verdeeld over 2 manualen en pedaal.
* een piano (Yamaha)
* een elektronische piano (Yamaha-Clavinova)

Een betrokken gemeente en een actieve cantorij wachten in spanning op je reactie.

Nadere gegevens en informatie:
Anita Houweling amhouweling@gmail.com, telefoon 06-15942336 (na 16.00 uur). Bekijk alle gegevens hier.

Zondag 17 september - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Woensdag 20 september - Beursplein; Mensenrechten en fietsplaatjes
Op woensdag 20 september, midden in de in de vredesweek, is Willem Jansen te gast die ons in aansluiting op vorig jaar komt vertellen en met ons aan de slag gaat over Mensenrechten. Willem Jansen werkt bij Initiatives of Change, is studentenpastor in Den Haag en bezig met een promotie over Mensenrechten.
Een week later, woensdag 27 september, verzorgt Trijnie van Spanning weer een bijzondere presentatie, deze keer over fietsplaatjes.
Beursplein staat open voor allerlei activiteiten en hulp die buurtbewoners zouden willen aanbieden of waar vraag naar is. Elke woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de Bosbeskapel. Nieuwe vrijwilligers van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Zondag 24 september 2017 - Taizé viering in de Abdijkerk
Zondag 24 september is de eerste Taizé viering van het nieuwe seizoen in de Abdijkerk. Het thema is VREDE en de viering wordt geleid door ds. Martin Koster. Verder verleent de zang- en muziekgroep o.l.v. Petra Oudshoorn medewerking. De viering begint om 19.00 uur. Een Taizé viering kenmerkt zich door het zingen van eenvoudige liederen, een moment van verstilling en gebed.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. U bent van uitgenodigd om een keer een viering mee te maken en de speciale sfeer te ontdekken.

Zondag 24 september 2017 - Vredesfeest in het Stadsklooster
Weleens gedanst op z'n Chinees, gezongen met een moslim of gelachen met een jood? Het Vredesfeest leidt ieder jaar tot onverwacht mooie en speelse ontmoetingen tussen Hagenaars met gevarieerde achtergronden en leeftijden. Zang, dans, gesprekken en hapjes zorgen voor feestelijke verbroedering.
Dit vijftiende feest wordt deze maand gehouden in de tuin van het Stadsklooster (centrum). De tuin heeft een bijzonder interreligieus karakter. Van de partij zijn sikhs, hernhutters, zinzoekers, moslims, hindoes, atheïsten, katholieken, soefi's, quakers, bahá'í en nog veel meer vrolijke stadsbewoners. Thema: 'de Verbeelding'. Welkom namens de organisaties Haags Vredesinitiatief, Multicultureel Ontmoetingscentrum Schilderswijk, de Haagse Gemeenschap van Kerken, Mara en Vredesbeweging PAX.
Zondag 24 september, 13-16 uur. Stadsklooster, Westeinde 101.

Vooraankondiging Talentenveiling 2018
De ZWO vraagt u mee te denken voor een project voor de talentenveiling najaar 2018.
Weet u een mooi en/of inspirerend project? Laat het ons weten via: talentenveiling2018@vcomputers.org of via Marianne Heemskerk of Gerard de Goeij

Bijzondere uitgave 2e mogelijkheid om te bestellen via inschrijflijst
Oud-predikant, oud-docent TVG en gemeentelid ds. Henk van den Brink schreef voor gemeenteleden en oud-cursisten van de cursus Theologie Voor Gemeenteleden een klein boek. Daarmee komt hij tegemoet aan de vraag van veel oud cursisten om nog eens op te schrijven waar het in het geloof om gaat en wat hij de cursisten heeft willen leren.
Het boek kent inmiddels een eerste druk en kost via inschrijven € 8,50.>br> Op één van de statafels in de hal ligt vanaf zondag 21 mei opnieuw een aantal weken een inschrijflijst. Inschrijven kan ook via collega ds. Martin Koster tel. (070) 406 5871

Oproep: 'Liturgiebladen vouwen en nieten'
Ruim twee jaar lang zijn de liturgiebladen op donderdag in de middag gevouwen en geniet door twee vrijwilligers. Wij zoeken nu vrijwilligers die bij toerbeurt in ieder geval het vouwen (plm 1 uur per week) over willen nemen. Dit werk kan ook op vrijdagnamiddag gedaan worden omdat de Bosbeskapel dan altijd open is.
Meer informatie bij Janny Mulder en Renée Pleijsier - tel. 070-3238908.

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070 - 380 1667

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met Lizebeth Melse of per telefoon 070 - 318 1616 of 06 - 8399 9966.

STEK zoekt Vrijwilligers
Vanwege het vertrek van twee vrijwilligers zoekt Diaconaal opbouwwerk Kerken Den Haag Zuidwest (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Leyenburg, Loosduinen)

Vrijwilligers voor het sociaal spreekuur

Meer informatie kunt u hier lezen.

Oproep: Wandelen met Fred Lantermans
Wie wil er wandelen met Fred? Dat is 1 keer per 8 weken een uurtje. Of iets langer mag ook.
Er wordt volgens een rooster gewandeld. In overleg met Fred kunt u in die week een uurtje met hem wandelen.
Er wordt niet gewandeld in de maanden juli en aug en de laatste 2 weken van het jaar.
Als u wilt meedoen, kunt u zich bij Jan Oosterveen aanmelden.

Oproep Swaenehove
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij de kerkdiensten in de verzorgingshuizen Swaenehove en Swaenesteyn. De ene week om 16.15 in Swaenehove (Heilloostraat) en de andere week om 14.15 in Swaenesteyn (Nieuwendamlaan).
U kunt zich aanmelden bij Nel van Dorp, Geestelijke verzorging Swaenehove. Tel (070) 3805756
Alvast hartelijk dank.

Autodienst Bosbeskapel
De Autodienst Bosbeskapel is dringend op zoek naar een chauffeur om een ontstane open plaats op te vullen. Iedere zondag worden mensen met een mobiliteitsbeperking naar de Bosbeskapel gebracht om de eredienst bij te wonen. De chauffeurs rijden per tourbeurt ongeveer 1x per 4 weken.
Meer informatie over de Autodienst bij de coördinator, Jan Oosterveen, tel. (070) - 323 5151.

Oproep: Vrijwilligers voor de Kerkdiensten in Houthaghe
Voor de diensten op zondagmorgen in zorgcentrum Houthaghe is dringend behoefte aan vrijwilligers voor kosterswerkzaamheden. De huidige bezetting doet dit al heel veel jaren en zou graag taken overdragen aan opvolgers.
Ook voor administratieve en organisatorische werkzaamheden rondom deze diensten is behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw Toet, tel. (070) - 397 7389.

Van de Cantorij
Zoals u wel gezien heeft zijn er geen mannen meer bij de Cantorij. Dat is heel jammer. Nu er uit andere kerken veel mensen in de Bosbeskapel komen hebben wij de hoop dat er weer mannen zijn, die het fijn vinden om met ons samen de erediensten zingend op te luisteren.
Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur. U bent meer dan welkom om ons te komen versterken. Laat wat van u horen.
Inlichtingen bij Rini Willemsen, tel.: (070) - 368 1414 of bij Mary van Dongen, tel.: (070) - 325 0770.

Collectebonnen Bosbeskapel
De voorraad collectebonnen van de Bosbeskapel is op. Per 1 juli wordt de bijbehorende rekening dan ook opgeheven. Voortaan kunt u collectebonnen bestellen bij de Centrale Diaconie (Stek).
Maak een bedrag in hele euro's over naar bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage. Vermeld bij het storten uw naam en het adres waar de bonnen naartoe gestuurd moeten worden. U ontvangt na een paar dagen per post de collectebonnen ter waarde van het gestorte bedrag. De bonnen hebben per stuk een waarde van € 1,00 en kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

'Samenklank'
De september editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie september 2017 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Na afloop van de kerkdienst
is er gelegenheid om beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom.

Predikanten:

Ds. M. Koster,
Kritzingerstraat 110,
2572 XS Den Haag,
tel. (070) - 406 5871
e-mail ds. Martin Koster

Telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.15 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Op woensdag, zaterdag en dinsdagochtend werkt Martin Koster doorgaans niet voor de wijkgemeente.

Ds. N.A. Riemersma,
Thorbeckelaan 250,
2564 BW Den Haag,
tel. (070) - 325 1599
e-mail ds. Nico Riemersma

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:
mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
tel. (070) - 323 6376