De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

15 oktober 2017 - “Nieuws en mededelingen uit de Wijk.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Van het Predikantenteam

Namen Voor de Gedachtenisdienst
Op 5 november wordt de Gedachtenisdienst gehouden. Hierin worden de namen genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Als u graag iemand genoemd wilt zien die het afgelopen jaar is overleden, en een zekere band heeft met onze wijkgemeente, kunt u dit doorgeven aan ds. Nico Riemersma. Dit kan per e-mail of telefoon tot uiterlijk 29 oktober.
Graag met vermelding van geboorte- en sterfdatum, doopnamen met achternaam en adres/woonplaats.

Oproep: wie wil de Kerstnachtdienst of de Kerstmorgendienst meehelpen voorbereiden?
Doe een keer mee met het inhoud geven aan de diensten van Kerst in de Bosbeskapel. We proberen altijd iets bijzonders te maken van de kerkdiensten op de hoogtijdagen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom en misschien heeft u een idee waar we iets moois mee kunnen doen. Voor meedoen met het voorbereiden van de Kerstnachtdienst kunt u zich aanmelden bij ds Martin Koster en voor de Kersmorgendienst bij ds Nico Riemersma.

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Van de wijkdiaconie

Zondag 15 oktober - Gezocht "nieuwe chauffeurs voor de autodienst"
Wij zijn weer opzoek naar nieuwe chauffeurs voor de autodienst.
Het gaat om mensen ophalen en naar de kapel en weer naar huis brengen. De autodienst bestaat uit 4 groepen met 5 personen.
Wij komen nu 4 rijders tekort door opzeggingen. Wij zoeken mensen met liefst een 4-deurs auto. U hebt één maal per 5 weken dienst.
Aanmelden kan telefonisch: (070)-323 51 51 of per email bij Jan Oosterveen.
Bij voorbaat dank,
Jan Oosterveen

Zondag 15 oktober - Oproep: Wandelen met Fred Lantermans
Wie wil er wandelen met Fred? Dat is 1 keer per 6 weken een uurtje. Of iets langer mag ook.
Er wordt volgens een rooster gewandeld. In overleg met Fred kunt u in die week een uurtje met hem wandelen.
Er wordt niet gewandeld in de maanden juli en aug en de laatste 2 weken van het jaar.
Als u wilt meedoen, kunt u zich bij Jan Oosterveen aanmelden.

Zondag 15 oktober - Collecte voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. Steun dit mooie project!

Geef mensen geloof in zichzelf
Help ons en doe mee en geef het door aan je vrienden.
Geef mensen weer geloof in zichzelf!

Sociale Kruidenier Wagen

De Sociale Kruidenier, een fantastisch project, zoekt op zeer korte termijn enthousiaste vrijwilligers, voor diverse taken.
Want dit najaar start Stek in Den Haag-Zuidwest samen met de Voedselbank Haaglanden de Sociale Kruidenier, een rijdende winkel voor klanten van de voedselbank. Op verschillende dagdelen in de week zal deze rijdende winkel op drie locaties in Loosduinen en Bouwlust en Vrederust - waaronder de Shalomkerk - en nieuw, uitgebreider pakket gaan aanbieden. Vanaf dat moment kiezen klanten zelf hun boodschappen en wel uit een ruimer assortiment. Tevens zetten zij hun talenten, kennis en ervaring in om eigen ambities te gaan realiseren, onder meer scholing en (vrijwilligers)werk. Dit met ondersteuning van speciaal hiervoor toegeruste vrijwilligers.
De gemeente Den Haag, een aantal particuliere fondsen en de protestantse Diaconie Den Haag zijn zo enthousiast over de Sociale Kruidenier dat zij het project ruimhartig met een bijdrage ondersteunen. Een teken dat de geldgevers groot geloof hebben in de toegevoegde waarde van dit project! Het benodigde geld hiervoor is al binnen en als u dit leest heeft Stek de beoogde winkelwagen waarschijnlijk al gekocht.
Maar de verkregen financiële bijdragen zijn op zichzelf niet genoeg: het draait immers om mensen die minder kansen hebben. Daarom zijn Stek en de wijkdiaconie dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen om, via het project Sociale Kruidenier, mensen (weer) geloof in zichzelf te geven. We zoeken vrijwilligers voor de taak van begeleider/coach, gastheer/gastvrouw/helper, winkelhelper en sociale media. Alle vrijwilligers die zich aanmelden, krijgen een speciaal op hun taak gerichte training.

Aanmelden of meer informatie:
kbuist@stekdenhaag.nl, projectleider 'Kruidenier bij Stek' of telefonisch 06 - 2040 1618
Meer informatie over de vacatures vindt u ook op de web-sites van www.stekdenhaag.nl/vrijwilligers-vacaturebank en www.stekdenhaag.nl/Den-Haag-Zuidwest.html

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Van de ZWO-commissie

Vooraankondiging Talentenveiling 2018
De ZWO vraagt u mee te denken voor een project voor de talentenveiling najaar 2018.
Weet u een mooi en/of inspirerend project? Laat het ons weten via: talentenveiling2018@vcomputers.org of via Marianne Heemskerk of Gerard de Goeij

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 15 oktober - Bijpraten over de financiën van de kerk
Na afloop van de kerkdienst zal Hans Bergwerff, penningmeester van onze drie kerken in Den Haag ZuidWest, samen met Koos Smitt, u bijpraten over de financiën van de kerk. U kunt de jaarrekening over 2016 en de begroting over 2017 vinden op de site van Kerk in Den Haag.
Heeft u al concrete vragen, dan kunt u die alvast stellen via jbergwerff@bergwerfftencate.nl of telefonisch op 0653 775 122.
Tijdens de bijeenkomst hebben wij de meest recente cijfers over onze wijk bij ons.
Wij, kerkrentmeesters, rekenen op een hoge opkomst.

Mededelingen

Activiteitenkrant 2017-2018

het nieuwe Activiteitenprogramma 2017-2018' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2017-2018 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2017-2018 gemaakt.

Opgave voor bezinningsactiviteiten en/of cursussen
Als u mee wilt doen met een bezinningsactiviteit en/of cursus, denk er even aan om u daarvoor op te geven bij de desbetreffende inleider.
Mocht u de Activiteitenkrant niet meer hebben, u kunt hem hier vinden.
Nico Riemersma

Maandag 11 september - Vacature cantor-organist
Ben jij die musicus (organist of cantor) die bij ons de gemeentezang wil en kan begeleiden en/of leiding geven aan onze cantorij?
Kom dan naar de Bosbeskapel (in de Haagse Vruchtenbuurt) behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag-Zuidwest (d.i. Loosduinen en omgeving) Daar staan ter beschikking:
* een orgel (Ahrend-Brunzema, 1964 uit Leer (Dld.) met 14 stemmen verdeeld over 2 manualen en pedaal.
* een piano (Yamaha)
* een elektronische piano (Yamaha-Clavinova)

Een betrokken gemeente en een actieve cantorij wachten in spanning op je reactie.

Nadere gegevens en informatie:
Anita Houweling amhouweling@gmail.com, telefoon 06-15942336 (na 16.00 uur). Bekijk alle gegevens hier.

Zondag 15 oktober - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondag 15 oktober - Van de Cantorij
Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet hebben wij nog geen nieuwe dirigent. Dit weerhoudt ons er niet van om door te zingen! Met onze tijdelijke enthousiaste dirigent Margriet Wagner hopen wij dan ook weer gauw aan een dienst mee te werken.
Gees Wagner-Visser en Anneke Ligthart

Zondag 15 oktober - 'Samen aan Tafel': Wie wil ons helpen koken?
'Samen aan Tafel' in de Bosbeskapel heeft helpers nodig, die willen koken voor ongeveer 40 gasten. Dat doe je niet alleen, maar in teamverband op de vrijdagavonden. Het streven is dat je om de 6 weken aan de beurt bent om het de gasten te laten smaken.
We zouden het zeer op prijs stellen als je ons wilt helpen.
Aanmelden bij Adri van der Zwan tel. 070 - 4400017

Maandag 16 oktober - Films die je raken: De man die Ove heet
Mopperaar en neuroot Ove is de schrik van zijn buurt. Maar Ove is geen bitter mens, hij houdt met dit imago zijn buurtbewoners bewust op afstand. Tot de nieuwe overburen per ongeluk zijn brievenbus omver rijden. Het blijkt het begin van een onverwachte vriendschap, die Ove de mooie kant van het leven weer laat zien.
Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.
Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, tel. 3258563.

Woensdag 18 oktober - Beursplein - Opzetten van een vraagbaak
Provincie Utrecht en Wassen op maandag
Het zou fijn zijn wanneer één of enkele gemeenteleden en/of buurtbewoners wekelijks of bv één of twee keer per maand aanspreekpunt zouden willen zijn voor ieder die met vragen zit over ingewikkelde papieren van de overheid of van andere instanties. Om elkaar te helpen met invullen of bij te staan of te verwijzen bij verdere vragen rondom contacten met publieke instanties. Zou u zo'n vraagbaak willen zijn op een vast punt in de maand op woensdagmorgen, laat dit dan weten aan Martin Koster.
A.s. woensdag 18 oktober vertelt Huibert Oppedijk van Veen over al wat hij weet van de provincie Utrecht. Een week later staat Trijnie van Spanning stil bij 'wassen op maandag'.
Beursplein staat open voor allerlei activiteiten en hulp die buurtbewoners zouden willen aanbieden of waar vraag naar is. Elke woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur in de Bosbeskapel. Nieuwe vrijwilligers van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Woensdag 25 oktober - Kliederkerk
Op woensdagmiddag 25 oktober vindt de eerste Kliederkerk plaats in de ds. W. E. den Hertogschool (Luxemburgstraat 7, 2552 RA). Eenieder die wil komen kliederen (0-99 jaar) is welkom! De deuren gaan open om 15:30, waarna inloop mogelijk is tot 16:00. Na een middag vol activiteiten, een viering en een gezamenlijke maaltijd sluiten we af om 18:00. In verband met de voorbereidingen voor de maaltijd graag uiterlijk 15 oktober doorgeven met hoeveel personen u komt via kliederkerk@denhaag-zuidwest.nl of 070 3972495. Zie ook de Facebookpagina: www.facebook.com/kliederkerkdenhaagzw

Woensdag 25 oktober - Eten en Lezen in de Abdijkerk
Op woensdag 25 oktober is er Eten en Lezen om 18.00 uur in de Abdijkerk ter voorbereiding van de dienst van 29 oktober. Deze keer zitten wij in de zaal op de eerste verdieping!

Donderdag 26 oktober - Bijbelgespreksgroep in de Abdijkerk
Op donderdag 26 oktober start er weer een Bijbelgespreksgroep in de Abdijkerk. We beginnen om 14.00 uur en streven er naar rond 16.00 uur af te ronden. Dit jaar gaan we ons buigen over het Bijbelboek Daniël.
Iedereen van harte welkom, opgave hoeft niet, maar is wel handig bij ds. Michiel Aten: m.c.aten@hotmail.com

Donderdag 26 oktober - Gebedskring in de Shalomkerk
Op donderdagmiddag 26 oktober start een nieuwe gebedskring, die aansluit op het jaarthema Kloosterleven. Ten diepste is bidden contact zoeken met God. Niet alleen maar vragen, maar ook luisteren wat God ons te zeggen heeft. In de veiligheid van de groep kunnen we oefenen in het luisteren naar God en dat met elkaar delen.
Graag tot ziens op donderdag 26 oktober om 14.30 uur in de Shalomkerk.
Willem Spee

Zaterdag 18 november - ThemaTafelen over Hospitaal Kerkschip De Hoop
Op zaterdag 18 november komt Cees van der Zwan vertellen over het hospitaal-kerkschip De Hoop dat als doel had om de zeelieden ter haringvangst te ondersteunen. Één van de vrijwilligers heeft het voornemen om Scheveningse klederdracht te laten zien en iets van het schevenings dialect ten gehore te brengen.
Vanaf 17.00 uur binnenloop in de Bosbeskapel. We vragen weer €10,- pp en €5,- voor kinderen. In de loop van oktober ligt er weer een inschrijflijst in de Bosbeskapel en ieder kan zich ook aanmelden bij Victor Heemskerk, per e-mail of telefoon 06-27406908. Dit uiterlijk tot dinsdagavond 14 november.
Voor vragen of nadere informatie over ThemaTafelen kunt u terecht bij contactpersoon Lia Pronk, tel 06-20834069.
De twee andere keren ThemaTafelen: zaterdag 10 februari en zaterdag 7 april.
Ieder heel hartelijk welkom om het ThemaTafelen mee te maken!
(Zie ook de speciale ThemaTafelen pagina)

Proeven aan één van de twee talen van de Bijbel
Bijbels Hebreeuws voor beginners
Al meer dan veertig mensen hebben de afgelopen jaren meegedaan aan de cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners. Een interessante en leuke cursus over de taal van het Oude of Eerste Testament, een cursus die je op je eigen tempo kan doen. Je leert de beginselen van het Bijbels Hebreeuws en aan het eind van de cursus ben je al redelijk in staat om hardop te kunnen lezen. Ook bezit je dan een kleine woordenschat. De eerste uitdaging is om de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet te leren en een aantal één-lettergreepwoorden. Al lerende staan we tegelijk ook stil bij onderwerpen en thema's uit het Eerste of Oude Testament. Wie meedoen, kunnen zelf een geliefd vers of woord aanreiken wat we dan in het Hebreeuws gaan lezen.
In de loop van oktober start de cursus en vindt plaats tot in mei, eens in de veertien dagen in de Bosbeskapel. Wilt u meer weten of wilt u zichzelf opgeven? Geef dan tegelijk aan op welke dagdelen door de week u niet kunt. Begin oktober hoort ieder die zich op heeft gegeven welk dagdeel en tijdstip we bij elkaar komen, hopelijk een dagdeel waarop ieder kan komen.
Opgave graag voor dinsdag 3 oktober a.s. bij Martin Koster (070-406 58 71 m.koster@kpnplanet.nl )

Bijzondere uitgave 2e mogelijkheid om te bestellen via inschrijflijst
Oud-predikant, oud-docent TVG en gemeentelid ds. Henk van den Brink schreef voor gemeenteleden en oud-cursisten van de cursus Theologie Voor Gemeenteleden een klein boek. Daarmee komt hij tegemoet aan de vraag van veel oud cursisten om nog eens op te schrijven waar het in het geloof om gaat en wat hij de cursisten heeft willen leren.
Het boek kent inmiddels een eerste druk en kost via inschrijven € 8,50.>br> Op één van de statafels in de hal ligt vanaf zondag 21 mei opnieuw een aantal weken een inschrijflijst. Inschrijven kan ook via collega ds. Martin Koster tel. (070) 406 5871

Oproep: 'Liturgiebladen vouwen en nieten'
Ruim twee jaar lang zijn de liturgiebladen op donderdag in de middag gevouwen en geniet door twee vrijwilligers. Wij zoeken nu vrijwilligers die bij toerbeurt in ieder geval het vouwen (plm 1 uur per week) over willen nemen. Dit werk kan ook op vrijdagnamiddag gedaan worden omdat de Bosbeskapel dan altijd open is.
Meer informatie bij Janny Mulder en Renée Pleijsier - tel. 070-3238908.

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070 - 380 1667

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met Lizebeth Melse of per telefoon 070 - 318 1616 of 06 - 8399 9966.

STEK zoekt Vrijwilligers
Vanwege het vertrek van twee vrijwilligers zoekt Diaconaal opbouwwerk Kerken Den Haag Zuidwest (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Leyenburg, Loosduinen)

Vrijwilligers voor het sociaal spreekuur

Meer informatie kunt u hier lezen.

Oproep Swaenehove
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij de kerkdiensten in de verzorgingshuizen Swaenehove en Swaenesteyn. De ene week om 16.15 in Swaenehove (Heilloostraat) en de andere week om 14.15 in Swaenesteyn (Nieuwendamlaan).
U kunt zich aanmelden bij Nel van Dorp, Geestelijke verzorging Swaenehove. Tel (070) 3805756
Alvast hartelijk dank.

Autodienst Bosbeskapel
De Autodienst Bosbeskapel is dringend op zoek naar een chauffeur om een ontstane open plaats op te vullen. Iedere zondag worden mensen met een mobiliteitsbeperking naar de Bosbeskapel gebracht om de eredienst bij te wonen. De chauffeurs rijden per tourbeurt ongeveer 1x per 4 weken.
Meer informatie over de Autodienst bij de coördinator, Jan Oosterveen, tel. (070) - 323 5151.

Oproep: Vrijwilligers voor de Kerkdiensten in Houthaghe
Voor de diensten op zondagmorgen in zorgcentrum Houthaghe is dringend behoefte aan vrijwilligers voor kosterswerkzaamheden. De huidige bezetting doet dit al heel veel jaren en zou graag taken overdragen aan opvolgers.
Ook voor administratieve en organisatorische werkzaamheden rondom deze diensten is behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw Toet, tel. (070) - 397 7389.

Van de Cantorij
Zoals u wel gezien heeft zijn er geen mannen meer bij de Cantorij. Dat is heel jammer. Nu er uit andere kerken veel mensen in de Bosbeskapel komen hebben wij de hoop dat er weer mannen zijn, die het fijn vinden om met ons samen de erediensten zingend op te luisteren.
Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur. U bent meer dan welkom om ons te komen versterken. Laat wat van u horen.
Inlichtingen bij Rini Willemsen, tel.: (070) - 368 1414 of bij Mary van Dongen, tel.: (070) - 325 0770.

Collectebonnen Bosbeskapel
De voorraad collectebonnen van de Bosbeskapel is op. Per 1 juli wordt de bijbehorende rekening dan ook opgeheven. Voortaan kunt u collectebonnen bestellen bij de Centrale Diaconie (Stek).
Maak een bedrag in hele euro's over naar bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage. Vermeld bij het storten uw naam en het adres waar de bonnen naartoe gestuurd moeten worden. U ontvangt na een paar dagen per post de collectebonnen ter waarde van het gestorte bedrag. De bonnen hebben per stuk een waarde van € 1,00 en kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

'Samenklank'
De september editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie september 2017 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Na afloop van de kerkdienst
is er gelegenheid om beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom.

Predikanten:

Ds. M. Koster,
Kritzingerstraat 110,
2572 XS Den Haag,
tel. (070) - 406 5871
e-mail ds. Martin Koster

Telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.15 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Op woensdag, zaterdag en dinsdagochtend werkt Martin Koster doorgaans niet voor de wijkgemeente.

Ds. N.A. Riemersma,
Thorbeckelaan 250,
2564 BW Den Haag,
tel. (070) - 325 1599
e-mail ds. Nico Riemersma

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:
mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
tel. (070) - 323 6376