De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

20 september 2020 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Bericht over de Corona crisis

Beste leden van de wijkgemeente Zuidwest,

Nooit eerder hebben we onze zondagse kerkdiensten moeten afgelasten.
Inmiddels begrijpen de meesten van ons dat het een goede beslissing is geweest in lijn met de door de overheid afgekondigde maatregelen. Maar omdat de zondagse samenkomsten behoren tot het hart van ons kerkelijk leven, is in overleg met onze predikanten besloten om, voor zover de situatie het toelaat, de komende zondagen op iedere locatie een viering met predikant, organist en enkele stemmen te organiseren, die via www.kerkomroep.nl te beluisteren zal zijn. In principe zal deze viering rechtstreeks te volgen zijn, maar als dat niet lukt, kan de opname altijd op een ander tijdstip worden beluisterd.

Het is heel goed mogelijk dat u juist in deze periode extra behoefte hebt aan pastorale zorg. Vanzelfsprekend zijn onze predikanten daarvoor beschikbaar. Voor de telefoonnummers en tijden waarop ze het beste te bereiken zijn, leest u < hier > ...

Voor oudere gemeenteleden in Zuidwest is er, nu als advies geldt om direct contact met anderen zo veel mogelijk te beperken, de mogelijkheid aan te sluiten bij de Telefooncirkel. U wordt dan maximaal 3x per week 's ochtends (op maandag, woensdag en vrijdag) kort gebeld door een mede-deelnemer. Als u dat wilt, kunt u dan op een ander tijdstip meer uitgebreid met een van de overige deelnemers bellen. Neem, als dit u aanspreekt, contact op met Nico Tetteroo, M: 06-4456 8721 | E: nicotetteroo@kpnmail.nl.

Gebedsintenties en de namen van zieken, kunt u rechtstreeks melden aan onze predikanten.

Veel informatie zal beschikbaar komen via de websites van de drie locaties.
Daar zijn ook de liturgien van de vieringen en de zondagsbrieven te vinden.

Henk Valstar
Scriba PGG wijkgemeente Zuidwest

Besloten kerkdiensten vanaf september
Vanaf september mogen er besloten kerkdiensten met maximaal 35 70 aanwezigen gehouden worden.
Lees onder het kopje Locatiecommissie meer hierover.

Naar boven

Van het Predikantenteam

Moment van verstilling
Door verschillende gemeenteleden is gevraagd of er iets meer ruimte kan zijn voor een verstilde overgang van de drukte van alledag naar de sfeer van de kerkdienst van zingen, bidden en luisteren. Op 3 november en 15 december hebben we zo'n moment van verstilling uitgeprobeerd en de reacties waren positief. Vanaf zondag 5 januari willen we dit wekelijks met elkaar beleven: na het welkom van de ouderling van dienst kondigt de ouderling een moment van verstilling aan, geleid door orgelmuziek. Na zo'n twee minuten verstillend orgelspel maken we de overgang naar de aanvang van de dienst: de organist rond de verstilling af, het valt even 'echt' stil waarna de organist zoals anders het voorspel inzet van het aanvangslied, we allen gaan staan, licht wordt aangedragen en we ons aanvangslied zingen. Graag horen de leden van de liturgiecommissie in de loop van januari hoe u dit ervaart om te bezien of we er op die manier mee door kunnen gaan.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen. De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat via een email bericht melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Dinsdag 22 september - Meditatief moment op dinsdagnamiddag
Op dinsdag 22 september is er om 16.30 weer een meditatief moment vanuit de kerkzaal, deze keer verzorgd door Mw. Ineke Ras - vdn Berg.
U kunt dit moment ook bijwonen, hartelijk welkom! Wilt u dan omstreeks kwart over vier in de kerkzaal aanwezig zijn. Na het moment praten we boven meestal nog vijf a tien minuten na. Het moment is zowel rechtstreeks te beluisteren als later terug te luisteren.
Dit via de bekende websites: www.kerkomroep.nl en www.bosbeskapel.nl

Woensdag 23 september - Feestelijke Kliederkerk!
Op de volgende Kliederkerk, op 23 september aanstaande vanaf 15.30 uur in de Abdijkerk, vieren we samen de bruiloft in Kana! Zo maak je zelf een bruidscake met meerdere lagen, mooie slingers, uitnodigingen voor je eigen feestje en een prachtig bruidsboeket met de mooiste bloemen. En we gaan een geweldige dans instuderen waar jong en oud aan mee kan doen. Een gezellig feestje met veel plezier, een goed verhaal en lekker eten om af te sluiten. Natuurlijk houden we rekening met de RIVM-regels.
Ben je erbij? Gezinnen, maar ook volwassenen (zonder kinderen) zijn van harte welkom!
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.
Aanmelden kan via E: info@lichtdelen.nl | T: 070-3972495
Wees welkom!

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
We zijn weer gestart weer met de bloemengroet vanuit de Bosbeskapel.
Wekelijks zullen de bloemen op zondagmorgen in de Bosbeskapel op de Tafel staan. Na de kerkdienst zullen de bloemen bezorgd worden.
Deze zondag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar
de heer en mevrouw Guus en An Ruyl-Torn.

Ophalen van zondagsbrief en liturgieblad
Vrijdagmiddag tussen half vijf en half zes kunt u in de Bosbeskapel liturgieblad + zondagsbrief ophalen om te bezorgen bij een ander of om voor uzelf mee te nemen. Uiteraard kunt u ze ook per e-mail laten opsturen of terugvinden op de website van de Bosbeskapel. Maar sommigen hebben graag een papieren exemplaar.

Speciaal Pastoraal- & Diaconaal telefonisch contact op de dinsdagmiddag
Op de dinsdagmiddag kan ieder die dat wil tussen half drie en half vijf telefonisch contact leggen met de Bosbeskapel. Daar zullen de predikant, de pastoraal werker (Sandra den Hollander), een diaken, de voorzitter van de locatiecommissie (Marga van Arendonk) en wellicht nog enkele mensen aanwezig zijn om met u te spreken.
U kunt bellen omdat u bijvoorbeeld een vraag hebt over boodschappen doen, of dat u aanbiedt om een ander praktisch te helpen. Ook kunt u bellen om gewoon even een gesprekje te hebben met n van de aanwezigen. Of u heeft bepaalde vragen of ideen die u wilt delen. Er zijn drie telefoonlijnen waarop u kunt bellen:
      - 070-406 5871
      - 06-4183 6659
      - 06-5428 0786

Kerkdiensten de komende tijd
De afgelopen weken hebben we vanuit de Bosbeskapel een aantal zondagse radiokerkdiensten uitgezonden. De reacties zijn bij elkaar gelegd. We denken de meeste luisteraars tegemoet te komen met een kerkdienst van circa drie kwartier waarin we de zang per lied houden op n of twee coupletten (of hooguit drie als ze beknopt zijn). Mensen die thuis alleen luisteren kunnen meestal beter hun aandacht richten op de dienst dan wie met anderen samen luisteren. Elkaar hier tegemoet komen is de kunst. Een kerkdienst thuis meemaken is iets wat je niet zomaar even met aandacht doet. Heel nadrukkelijk mis je de samenkomst en de discipline van velen en de eigenheid van een kerkzaal. Thuis zou je je aandacht kunnen richten met iets rustigs en moois voor ogen. Dat kan kaarslicht zijn, of mooie bloemen/een bloesemtak, of een afbeelding van een stilleven. Wie hier goede ervaringen heeft of tips, enzovoort: geef ze door aan de zondagsbriefredactie.

In de Bosbeskapel geven we vanaf september op de zondagen om 10:00 uur de besloten radiokerkdiensten vorm en inhoud met max. 35 gezinseenheden tot een maximum van 70 kerkgangers in de kerkzaal. Tijdens deze kerkdiensten mag er niet gezongen worden. Na de kerkdienst wordt van de liederen een aparte opname met max. 8 stemmen gemaakt welke in de eerder opgenomen kerkdienst gemonteerd wordt. Deze afgemonteerde opname is vanaf zondagmiddag 14:00 uur te beluisteren via de vaste kanalen.
Bent u goed bij stem en behoort u niet tot de meer kwetsbare groepen, dan kunt u zich opgeven bij Kjell Wagner, E: roald.kjell@gmail.com, M: 06-2460 8858. Hij maakt een rooster en overlegt met u op welke zondagen u kunt meezingen.

De kerkdiensten zijn zoals altijd te beluisteren op www.kerkomroep.nl en via de website van de Bosbeskapel. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met ds. Koster.

Vanuit de liturgiecommissie
In de maand oktober willen we kijken of we n of twee keer in de dienst door n of twee solostemmen een lied zullen laten zingen. Dat zal vooralsnog aan het einde van de dienst zijn, bijvoorbeeld een lied als dankgebed voorafgaand aan de voorbeden en eventueel nog een couplet van het slotlied. Degene die zingt zal dan op afstand staan van de aanwezigen, bv boven bij de organist of voorin op de verhoging. Uiteraard is veel afhankelijk van de situatie op dat moment en de strengheid van de maatregelen.
Verder willen we vanaf deze zondag (20 september) de samenspraak van de liederen wat meer klankkleur geven door bij enkele liederen het spreken van ALLEN af te wisselen met het spreken door de vrouwenstemmen.
Startzondag stellen we uit tot het moment dat we weer veilig met velen op zondag naar de kerk kunnen gaan en er gelegenheid is om elkaar ruim te ontmoeten.

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Zondag 20 september - 1e Collecte: Diaconale collecte Buurt-en-kerkhuis Shalom
Buurt-en-kerkhuis Shalom heeft zich ontwikkeld tot een plek om het leven te delen en te vieren, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. In het buurt-en-kerkhuis zijn twee keer per week vrijwilligers van het inloopspreekuur aanwezig om mensen te helpen bij vragen over bijvoorbeeld een moeilijke brief, formulieren en problemen met instanties. Of om te helpen een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding mogelijk te maken. Ook is er de Weggeefwinkel, waar mensen met een Ooievaarspas en klanten van Kies! kleding en schoenen en handige dingetjes voor in huis kunnen uitzoeken. Verder zijn er een moestuin naailessen en een kapper. En Kies! Sociale supermarkt, de rijdende Voedselbank Buurt-en-kerkhuis Shalom heeft nu al wortel geschoten en we bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Zondag 20 september - 2e Collecte Kerk in Actie - Zending: Versterk de kerk
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio's. We collecteren mee om deze kerken te versterken! kerkinactie.nl/najaarscampagne.

Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Telefooncirkel Abdijkerk
In de Abdijkerk is in september 2016 een, volgens de deelnemers, goed draaiende telefooncirkel gestart met gemeenteleden van de Abdijkerk en de Bosbeskapel. De telefooncirkel is 3 dagen in de week actief: maandag, woensdag en vrijdag, starttijd 9.15 uur. Eventueel kan men ervoor kiezen om maar n dag in de week (op maandag) mee te doen. Ons gemeentelid Jan Heidema (Abdijkerk) opent de 1e cirkel, waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen. De laatste deelnemer belt Jan Heidema om de cirkel af te sluiten. In een recent gestarte 2e cirkel, met 'als starter' Cees Baaijen, is nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Ineke Rhebergen, diaken Bosbeskapel, E: ineke@sjisjmisj.nl of met Nico Tetteroo, Abdijkerk, M: 06-4456 8721 | E: nicotetteroo@kpnmail.nl

KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als cordinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Naar boven

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op n van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Actie Kerkbalans 2020 - "GEEF VOOR JE KERK"
De komende weken staat de Kerkbalans brievenbus in de hal van de Bosbeskapel gereed. Graag de envelop hierin stoppen, dat spaart portokosten. Het resultaat van de actie zullen we ook aan u kenbaar maken.
We vertrouwen op een mooi resultaat.
Met vriendelijke groet,
Marga van Arendonk-Ardon en Koos Smitt.

Actuele stand van de financin van de kerk
Inmiddels weer een maand verder, de gegevens over de maand juli zijn verwerkt:

Abdijkerk 2020 2019
Kerkbalans    106.206      109.848
giften wijkwerk        5.205         1.467
t/m juli    
totaal    111.411      111.315 0%
     
Bosbeskapel    
Kerkbalans 76.109 80.268
giften wijkwerk 2.173 758
t/m juli    
totaal 78.282 81.026 -3%
     
Shalomkerk    
Kerkbalans 46.996 55.413
giften wijkwerk 1.298 1.938
t/m juli    
totaal 48.294 57.351 -16%
Totaal 237.987 249.692 -5%

Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl | M: 06-5377 5122.

Verhuur van zalen in het weekend
Hanneke Hiemstra houdt zich bezig met de incidentele verhuur in het weekend.
Hebt u iets te vieren, u kunt een zaal en de bediening aan de bar met haar regelen. Hanneke is telefonisch bereikbaar op 070-3235851
Koos Smitt

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Kerkdiensten met maximaal 35 70 personen
Zoals u wellicht weet, mogen we vanaf juli beperkte kerkdiensten gaan houden met maximaal 35 gezinseenheden tot een maximum van 70 kerkgangers.
Om dit te realiseren zijn er strikte voorzorgsmaatregelen nodig.
Meer informatie vindt u de uitnodigingsbrief, leest u die alstublieft zorgvuldig door. Graag hoor ik van u.

Radiokerkdiensten september
Vanaf september houden we wekelijkse kerkdiensten weer op de zondagochtend. Wie de diensten wil bezoeken, dient zich nog steeds aan te melden.
Voor de kerkdiensten vanaf september in de Bosbeskapel kunt u zich weer aanmelden bij ondergetekende. In de kerkzaal is plaats voor 35-70 aanwezigen. Het aantal is afhankelijk van wie alleen komen of wie als huisgenoten komen en dus vlak bij elkaar kunnen zitten.
Marga van Arendonk-Ardon (voorzitter locatiecommissie) | M: 06-5428 0786 | E: contact@bosbeskapel.nl

Activiteiten
Komende weken zullen vrijwilligers van verschillende activiteiten kijken wat voor komende tijd mogelijk is in de Bosbeskapel. Via deze site en de zondagsbrief wordt u zoveel als mogelijk op de hoogte gehouden.

Klik op afbeelding voor vergroting   Klik op afbeelding voor vergroting

Nieuwe koster
"De kerkenraad is erg blij te kunnen melden, dat Danil van der Velde is aangesteld als nieuwe koster in de Bosbeskapel.
In hem hebben we een jonge en vooral enthousiaste opvolger voor Rick gevonden.
In onderstaand stukje stelt Danil zich zelf aan u voor:"

Klik op afbeelding voor vergroting
Danil van der Velde

Hallo, ik ben Danil van der Velde en vanaf 15 augustus ben ik de nieuwe gastheer van de Bosbeskapel voor 20 uur per week. Ik ga mij o.a. inzetten om de verhuur van de zalen in goede banen te leiden.
Samen met mijn ouders en broer ben ik opgegroeid in de Architectenbuurt. Wij kerkten in de Morgenster waar mijn opa's en oma's drijvende krachten waren. Later verhuisden we naar de Marcuskerk en daar is mijn familie nog steeds actief. Als kind ging ik naar de Leyenburgschool en op weg naar de schooltuinen aan de Kornoeljestraat liep ik regelmatig langs de Bosbeskapel.
Na mijn opleidingen ICT-beheerder en geluidstechnicus werk ik momenteel als zelfstandig ondernemer. Ik help particulieren en bedrijven met computerproblemen. Daarnaast verzorg ik licht, geluid en artiesten voor kleine en grote evenementen. Mijn hobby's zijn fotograferen en korfballen bij Korfbalvereniging Die Haghe.
Met Marga, Koos en Henk heb ik leuke gesprekken gevoerd. Mede door hun enthousiasme verheug ik me op een leuke samenwerking met alle vrijwilligers van de Bosbeskapel. Ik hoop jullie snel te ontmoeten!
Vriendelijke groet,
Danil van der Velde

Oproep kostersdienst
De Bosbeskapel heeft dringend mensen nodig die bereid zijn om, zowel 's-zondagsmorgens bij de Eredienst, als ook door de week bij verhuur-activiteiten, een handje te helpen.
Zoals u weet heeft Danil een 20-uren contract, extra hulp is dan ook meer dan welkom.
Schroom niet om contact op te nemen met Danil vdr Velde, M: 06-4431 4654 | E: verhuur@bosbeskapel.nl
Dank namens de locatiecommissie,
Marga van Arendonk

Bericht van de koster
Beste mensen,
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het warme onthaal in de Bosbeskapel. Het voelt alsof je bij familie thuis komt, ik kijk er naar uit om alle gemeenteleden te leren kennen.
Om meteen een goede start te maken wil ik gaan opruimen, dit kan alleen als ik weet wat ik niet mag weggooien.
Mijn verzoek aan iedereen die spulletjes in welke ruimte dan ook heeft staan om mij dat te laten weten. Stuur een e-mail naar verhuur@bosbeskapel.nl met welke spullen je waar hebt liggen en desnoods maken we even een afspraak om alles goed te markeren.
Op alle spullen/kasten komt een gekleurde sticker met de naam van de commissie of persoon. Ik zeg er even bij dat dit bij alle spullen moet gebeuren ook de kerststal, kerstboom en alle "vanzelfsprekende dingen". Begin volgend jaar wordt alles zonder sticker weggegooid en/of aan de kringloop geschonken!
Er is dus nog tot het eind van het jaar de tijd om je spullen aan te melden. Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Danil

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Jeugdkerk

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2020-2021

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2020-2021' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2020-2021 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2020-2021 gemaakt.

Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op n van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van n van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Maandag 21 september - Films die je raken: La famille Bllier
Op maandag 21 september in de Bosbeskapel weer een film in de serie 'Films die je raken', en wel: 'La Famille Blier'.
De zestienjarige Paula is tolk voor haar doofstomme ouders en broer. Haar muziekleraar ontdekt haar muzikale gaven en moedigt haar aan om te gaan zingen. Paula besluit mee te doen aan een zangwedstrijd in Parijs, maar dat betekent wel dat ze haar familie in de steek moet laten.
Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Duur van de film :105 minuten. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Vanwege de coronamaatregelen verzoeken wij u om uw jas niet in de garderobe op te hangen, maar mee te nemen in de kerkzaal. Er zullen voor en na de voorstelling geen consumpties geschonken worden. Neemt u zonodig zelf drinken mee. Er is helaas geen gelegenheid om na de voorstelling over de film na te praten, maar wordt u verzocht direct de kapel te verlaten.
Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, E: jenneke.reitsma@kpn.nl | T: 070-325 8563.

Dinsdag 22 september - Dinsdagmiddagsoos, iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie en thee, een gesprek voeren of een spel spelen bv. sjoelen, scrabble, rummikub etc.
Hebt u zelf een leuk idee.we horen het graag van u!
En maal per jaar gaan we een dagje uit, is er een paasviering, een sfeervolle kerstviering met een maaltijd, en niet te vergeten ons Sinterklaasfeest!
Kortom...zoekt u gezelligheid...kom naar de Dinsdagmiddagsoos!
Van harte welkom!!
Info. Gelske Benraadt T: 070-325 9519 en Lydia Vos T: 070-325 4656

Woensdag 23 september - Beursplein
Woensdag 23 september zullen we voor de tweede keer in alle behoedzaamheid uitproberen of we Beursplein kunnen houden. Bezoekers wordt gevraagd om tussen 10:00 uur en 10:20 uur binnen te komen. Uiteraard mag u geen verschijnselen van corona hebben. U neemt uw jas mee naar de plek waar u zit, op anderhalve meter afstand. De vrijwilligers zullen u begeleiden. Om half elf maken we eerst met elkaar afspraken over de gang van zaken.
Daarna houdt Martin Koster een korte presentatie. Rond half twaalf breken we weer op, een half uur eerder ivm alle maatregelen.
In de Zondagsbrief van volgende week kunnen we vertellen hoe dat ging en of we het kunnen voortzetten.
Hartelijk welkom namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Dringende Oproep Wereldwinkel
Elke eerste zondag van de maand worden na de dienst producten uit de derde wereld verkocht.
Doordat enkele medewerkers van de verkoopgroep helaas moesten opzeggen, ben ik dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is leuk om te doen en omdat je maar n keer in de 2 3 maanden aan de beurt bent, kost het niet veel tijd.
Voor meer informatie: Elly de Goeij, M: 06-4461 0559 | E: ellydegoeijboer@gmail.com of kom even langs bij de tafel van de wereldwinkel!

Samen koken om de zes weken op vrijdagavond
Elke vrijdagavond wordt er een maaltijd bereid voor gemiddeld 30-35 gasten die het fijn en gezellig vinden om met elkaar te eten. Er zijn 6 kookgroepen die om de zes weken de maaltijd met elkaar bereiden.
In enkele kookgroepen zouden we versterking kunnen gebruiken.
Houdt u van koken en wilt u ons helpen de gasten te verrassen met een lekkere maaltijd, dan kunt u zich opgeven bij Adri van der Zwan T: 070-440 0017 | E: a3anazwan@ziggo.nl

Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: c.broekema@casema.nl

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De september editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie september 2020 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 070-406 5871
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. Martin Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Pastoraal werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Pastoraal werker de Wijkpredikant bij en zal de meeste pastorale contacten gaan onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken
Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629) en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@kabelfoon.nl

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven