De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

13 juni 2021 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Kerkdiensten weer met maximaal 60 personen
Vanaf zondag 6 juni zijn we weer met voorlopig maximaal 60 kerkgangers gaan kerken.
De situatie en landelijke versoepelingen geven dit ons in. Daar zijn we blij mee en hopen dat het de aanloop is naar een situatie waarbij we weer als vanouds samen kunnen komen, wellicht al na de zomer.
Wetend dat er nog altijd velen zijn die lijden onder het virus en onder de maatregelen, zoeken we blijvend solidair met elkaar te zijn.
Lees het gehele bericht hier verder >>> ....

Naar boven

Van het Predikantenteam

Moment van verstilling
Door verschillende gemeenteleden is gevraagd of er iets meer ruimte kan zijn voor een verstilde overgang van de drukte van alledag naar de sfeer van de kerkdienst van zingen, bidden en luisteren. Wij willen dit wekelijks met elkaar beleven: na het welkom van de ouderling van dienst kondigt de ouderling een moment van verstilling aan, geleid door orgelmuziek. Na zo'n twee minuten verstillend orgelspel maken we de overgang naar de aanvang van de dienst: de organist rond de verstilling af, het valt even 'echt' stil waarna de organist zoals anders het voorspel inzet van het aanvangslied, we allen gaan staan, licht wordt aangedragen en we ons aanvangslied zingen. Graag horen de leden van de liturgiecommissie in de loop van januari hoe u dit ervaart
om te bezien of we er op die manier mee door kunnen gaan.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen.
De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat per email melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Dinsdag 15 juni - Meditatief moment op dinsdagnamiddag
Op dinsdag 15 juni is er om 16.30 weer een meditatief moment vanuit de kerkzaal, dit keer verzorgd
door mw. Sarie Talsma.
U kunt dit moment ook bijwonen, hartelijk welkom! Wilt u dan omstreeks kwart over vier in de kerkzaal aanwezig zijn. Na het moment praten we boven meestal nog vijf a tien minuten na. Het moment is zowel rechtstreeks te beluisteren als later terug te luisteren.
Dit via de bekende websites: www.kerkomroep.nl en www.bosbeskapel.nl

LichtDelen - LichtDelen en Pionieren in Loosduinen
Zoals u waarschijnlijk weet is pioniersplek LichtDelen sinds enkele jaren druk bezig in Den Haag-Zuidwest om de kerk met de wijk te verbinden. Sinds kort is daar een onderdeel bijgekomen. Er is namelijk een stichting, genaamd Pionieren in Loosduinen, opgericht, welke als voornaamste doel heeft de activiteiten van pioniersplek LichtDelen te financieren. Dit gaat om financiering voor bestaande activiteiten zoals de Kliederkerk en de Bijbelkeuken, maar ook nieuw te ontwikkelen activiteiten in het nieuwe pand aan de Schwerinkade 30 (bijvoorbeeld een weggeefwinkel). Inmiddels is de stichting onder leiding van een enthousiast bestuur gestart. Zij zullen zich dus voornamelijk bezighouden met het werven van fondsen. Wilt u ook (financieel) bijdragen aan het werk van LichtDelen?
Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via E: info@lichtdelen.nl | M: 06-34689227 om de mogelijkheden te bespreken.

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
Wekelijks staan er in de Bosbeskapel op zondagmorgen bloemen op de Tafel. Na de kerkdienst zullen deze bloemen bezorgd worden bij
mw. Greet Hamelink - Kramer.

Ophalen van zondagsbrief en liturgieblad
Vrijdagmiddag tussen half vijf en half zes kunt u in de Bosbeskapel het
liturgieblad + zondagsbrief ophalen om te bezorgen bij een ander of om
voor uzelf mee te nemen. Uiteraard kunt u ze ook per e-mail laten opsturen
of terugvinden op de website van de Bosbeskapel.
Maar sommigen hebben graag een papieren exemplaar.

Speciaal Pastoraal- & Diaconaal telefonisch contact op de dinsdagmiddag
Op de dinsdagmiddag kan ieder die dat wil tussen half drie en half vijf telefonisch contact leggen met de Bosbeskapel. Daar zullen de predikant, de pastoraal werker (Sandra den Hollander), een diaken, de voorzitter van de locatiecommissie (HansBert Griffioen) en wellicht nog enkele mensen aanwezig zijn om met u te spreken.
U kunt bellen omdat u bijvoorbeeld een vraag hebt over boodschappen doen, of dat u aanbiedt om een ander praktisch te helpen. Ook kunt u bellen om gewoon even een gesprekje te hebben met één van de aanwezigen. Of u heeft bepaalde vragen of ideeën die u wilt delen. Er zijn drie telefoonlijnen waarop u kunt bellen:
      - 070-406 5871
      - 06-4183 6659
      - 06-5428 0786

Nieuws over de Kinderdiensten
Nu er weer versoepelingen zijn t.a.v. het aantal kerkgangers zijn ook de kinderen weer van harte welkom.
Elke week is er iemand aanwezig die zorgt voor deze kinderdienst. We kijken naar je uit!
Namens alle medewerkers,
Gees Wagner-Visser

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Zondag 13 juni - 1e collecte: Samen in actie tegen Corona
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien.
Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nu in actie te komen.
Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, al langer op tegen corona. Nu staan ook de samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) de handen ineen met "Samen in actie tegen corona". Het geld, dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben beschermende kleding en goed vaccinatiematerialen nodig.
Onze vraag is eenvoudig en dringend tegelijk:
Helpt u mee om de gevolgen van deze ongekende ramp zoveel mogelijk te beperken? Voor elke euro die u geeft aan deze collecte zal de diaconie er een euro bij leggen.
De opbrengst van deze collecte wordt dus VERDUBBELD!

Geven aan collectes in coronatijd
Wilt u graag wekelijks bijdragen aan de collectes, maar schiet het er wel eens bij in om geld over te maken? Of vindt u het lastig om dit elke week te doen? U heeft nu ook de mogelijkheid om in één keer een totaalbedrag over te maken voor de komende kalendermaand.
Maak dit geld dan over op rekening NL59INGB0007862554 t.n.v. Diaconie DenHaag ZuidWest o.v.v. (bijvoorbeeld) 'Mei 2021'.
De diaconie zorgt ervoor dat het geld eerlijk verdeeld wordt over de collectedoelen van de maand.

Collecte bij de uitgang van de kerkzaal
Al geruime tijd waren er bij de uitgang van de kerkzaal collectezakken met tape aan de tafels bevestigd. Dit verdiende om zo te zetten niet de schoonheidsprijs. In zo'n geval kunnen we in onze gemeente een vaardig gemeentelid benaderen die al vaker moois heeft gemaakt tbv onze eredienst. Zo vroegen we dus Jan van der Plas om iets te maken waar twee x twee collectezakken in zouden passen en wat op tafel zou kunnen staan.
Kijkt u komende zondagen eens met aandacht naar de vier mooie houten houders, wit gelakt, die hij voor ons maakte.
Jan, hartelijk dank!

Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Seniorenvakantieweek 2021
Hoewel het door de coronamaatregelen nog koffiedik kijken blijft, heeft het team van de seniorenvakantieweek alvast plannen gemaakt.
Want als het weer kan, willen wij met elkaar van 21 t/m 28 augustus op vakantie naar het prachtige
Hof van Putten, vlak bij het centrum van het pittoreske dorpje Putten.
Deze reis is voor mensen die niet meer (alleen) op vakantie kunnen of willen maar wel zelfredzaam zijn.
De reis kan natuurlijk alleen doorgaan zodra de 1,5 m afstand is opgeheven.
Gaat u ook mee, noteer dan alvast de datum in uw agenda.
Voor meer informatie: Gelske Benraadt - T: 070-325 9519 | M: 06-4264 1085
Nagekomen bericht: er is een optie voor 2 t/m 9 oktober. Dit voor het geval ook in augustus nog geen vakantie mogelijk is i.v.m. corona maatregelen.

Vakantiebonnen / vakantietassen voor kinderen in kwetsbare gezinnen
De wijkdiaconie Zuidwest heeft dit jaar, evenals vorig jaar € 1000,- aan Stek beschikbaar gesteld voor vakantiebonnen voor kinderen in kwetsbare gezinnen, in Zuidwest voor o.a. kinderen van cliënten van de Sociale supermarkt.
Kerk in Actie biedt wederom in 2021 vakantietassen aan voor de groep kinderen in kwetsbare gezinnen. Wie, naast de actie van de wijkdiaconie, bij Kerk in Actie vakantietassen wil bestellen, kan dit doen via Kerk in Actie/Vakantietassen. Voor het vullen van de tassen kan eventueel een beroep gedaan worden op de eigen gemeente.
Daarbij kan o.a. gedacht worden aan speelgoed en kortingsbonnen voor lokale uitstapjes.
Nico Tetteroo

Telefooncirkel Abdijkerk
In de Abdijkerk is in september 2016 een, volgens de deelnemers, goed draaiende telefooncirkel gestart met gemeenteleden van de Abdijkerk en de Bosbeskapel. De telefooncirkel is 3 dagen in de week actief: maandag, woensdag en vrijdag, starttijd 9.15 uur. Eventueel kan men ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Ons gemeentelid Jan Heidema (Abdijkerk) opent de 1e cirkel, waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen. De laatste deelnemer belt Jan Heidema om de cirkel af te sluiten. In een recent gestarte 2e cirkel, met 'als starter' Cees Baaijen, is nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Ineke Rhebergen, diaken Bosbeskapel, E: ineke@sjisjmisj.nl of met Nico Tetteroo, Abdijkerk, M: 06-4456 8721 | E: nicotetteroo@kpnmail.nl

KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Hulp van de diaconie
De Bosbeskapel is verzamelpunt voor artikelen voor Kies, de Sociale Supermarkt. Door de beperkingen vanwege corona, zien wij het aantal ingezamelde goederen afnemen. Daarom biedt de diaconie aan om niet bederfelijke levensmiddelen, tandspasta en shampo en huishoudelijke artikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen die u aan Kies wilt geven bij u thuis op te halen.
U kunt een mail (laten) sturen naar diaconie@bosbeskapel.nl. Zet daar in wat u aanbiedt, uw telefoonnummer en het adres waar de spullen opgehaald kunnen worden. Wij maken dan een afspraak met u. De diaconie Bosbeskapel is benieuwd of deze aanpak er voor zorgen zal dat de Sociale Supermarkt weer regelmatig voorzien zal kunnen worden van de zo broodnodige artikelen.

Bedankbericht Kies
Regelmatig word ik als vrijwilliger bij 'Kies-sociale supermarkt', ook in de afgelopen periode waarin niet altijd diensten in de Bosbeskapel zijn gehouden, aangenaam verrast door de -soms talrijke- in de kerk aanwezige donaties, met name verzorgingsmiddelen, voor de klanten van de Sociale supermarkt. Ik ben de trouwe gevers vanuit de Bosbeskapel namens de klanten van 'Kies' en de vrijwilligers hiervoor enorm dankbaar, voor het blijven doneren aan de klanten van 'Kies' die deze vorm van steun zo goed kunnen gebruiken.
Nico Tetteroo

Naar boven

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Kies - sociale supermarkt
Regelmatig word ik als vrijwilliger bij 'Kies - sociale supermarkt, ook nu er niet altijd diensten zijn in Bosbeskapel en Abdijkerk, aangenaam verrast door een e-mail dat er weer (veel) donaties, met name verzorgingsmiddelen in de kerk klaar liggen voor de Sociale supermarkt om te worden verzameld. Ik ben gemeenteleden van de Bosbeskapel namens de klanten van 'Kies' en mijn collega-vrijwilligers enorm dankbaar voor het blijven denken aan de medeburgers in Zuidwest die elke vorm van steun ontzettend goed kunnen gebruiken.
Nico Tetteroo

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Spaar postzegels en ansichtkaarten voor Kerk in Actie
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 25.000 euro op.
-  Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
-  Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten want deze hebben geen waarde.
-  Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, kaarten van Anton Pieck etc.
De moeite waard dus! Het inleverpunt hiervoor is de plastic box bij ingang van de kerk.
Wilt u hier meer over weten? kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.
Namens GZB en Kerk in Actie hartelijk dank!
De ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Van de Kerkrentmeesters
De actie Kerkbalans is weer gestart. Het jaar 2020 ligt achter ons, we kijken alvast vooruit naar 2021.
Namens de kerkrentmeesters van de drie kerken in Den Haag ZuidWest geven we u alvast een eerste update.
De bijdragen aan de actie Kerkbalans over 2020 zijn geboekt. Tijd voor een voorlopige balans:

  2020 2019
Abdijkerk    
Totaal kerkelijke bijdragen 161.090 168.068 96%
giften wijkwerk 9.535 4.762 200%
     
voorlopig resultaat -13.008 21.717
     
Bosbeskapel    
Totaal kerkelijke bijdragen 128.696 126.398 102%
giften wijkwerk 2.945 1.937 152%
     
voorlopig resultaat -45.079 -70.463
     
Shalomkerk    
Totaal kerkelijke bijdragen 76.041 80.722 94%
giften wijkwerk 931 3.161 29%
     
voorlopig resultaat -54.762 -87.269
     
Totaal resultaat voorlopig -112.849 -136.015

Zoals u kunt zien, hebben we in de Bosbeskapel een hoger bedrag aan kerkelijke bijdragen mogen ontvangen dan het voorgaande jaar. Dat is een prachtig resultaat, in aanmerking nemend dat ons ledental op alle drie locaties jaarlijks krimpt. In de resultaatontwikkeling zien we de gevolgen van het verminderd aantal predikanten, waarvoor we deels pastoraal werkers in de plaats hebben gesteld. De kosten voor de pastoraal werkers zijn toegerekend aan de drie locaties op basis van de feitelijke verdeling van de werkzaamheden. Als gevolg hiervan komt nu ook de Abdijkerk in de rode cijfers. De kosterswerkzaamheden voor de Bosbeskapel zijn in 2020 verminderd. Het uiteindelijk gevolg is dat, hoewel onze totale opbrengsten blijven dalen, het verlies over 2020 kleiner is dan het voorgaande jaar.
Zeker wanneer we in aanmerking nemen dat de collecteopbrengsten en de huuropbrengsten ten gevolge van de crisis vorig jaar substantieel zijn gedaald, is het uiteindelijk resultaat boven verwachting. We danken ieder die daaraan individueel een bijdrage heeft geleverd. Voor 2021 starten we dan ook optimistisch: we hopen dat ieder zo snel mogelijk reageert op de recente uitnodiging Kerkbalans 2021. En natuurlijk hopen we dat u via de bankrekening van de drie locaties met extra giften ons wijkwerk van harte wilt blijven steunen.
Wij maken ons klaar voor een nieuw financieel jaar. Zodra we de cijfers over 2020 meer definitief hebben, komen we bij u terug met een analyse.

Met een hartelijke groet, namens de kerkrentmeesters,
Louise Moerbeek-Petri, E: ljpetri@outlook.com
Hans Bergwerff, E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl | M: 06-5377 5122.

Verhuur van zalen in het weekend
De coördinatie van de incidentele verhuur in het weekend ligt bij Hanneke Hiemstra maar wordt
waargenomen door Daniël van der Velde.
U kunt bij hem terecht voor informatie over het gebruik en de verhuur van de kerkzaal en overige zalen
op weekenddagen.

Contactgegevens:
Dhr. Daniël van der Velde
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
T: 070 - 368 9796
M: 06 - 4431 4654
E: Verhuur Bosbeskapel

William Stoffer

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Kerkdiensten weer met maximaal 60 personen
Vanaf zondag 6 juni zijn we weer met voorlopig maximaal 60 kerkgangers gaan kerken.
De situatie en landelijke versoepelingen geven dit ons in. Daar zijn we blij mee en hopen dat het de aanloop is naar een situatie waarbij we weer als vanouds samen kunnen komen, wellicht al na de zomer.
Wetend dat er nog altijd velen zijn die lijden onder het virus en onder de maatregelen, zoeken we blijvend solidair met elkaar te zijn.
Lees het gehele bericht hier verder >>> ....

Oproep kostersdienst
De Bosbeskapel heeft dringend mensen nodig die bereid zijn om, zowel 's-zondagsmorgens bij de Eredienst, als ook door de week bij verhuur-activiteiten, een handje te helpen.
Zoals u weet heeft Daniël een 20-uren contract, extra hulp is dan ook meer dan welkom.
Schroom niet om contact op te nemen met Daniël vdr Velde, M: 06-4431 4654 | E: verhuur@bosbeskapel.nl
Dank namens de locatiecommissie,
Marga van Arendonk

Nieuw in onze keuken:
In verband met het coronavirus krijgt u bij de consumpties voortaan verpakte suiker en melkpoeder. Ook zijn de koekjes verpakt! Dit leek Daniel een veilige oplossing. Hiertegen kunnen we toch geen bezwaar maken.
Veiligheid voorop! Ook is de keuze in frisdrankjes wat beperkt, omdat naar sommige soorten weinig vraag was.
Met een hartelijke groet,
Daniel van der Velde en William Stoffer

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Jeugdkerk

Naar boven

Overige mededelingen

Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De mei/juni editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie mei/juni 2021 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de digitale versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 070-406 5871
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. Martin Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Pastoraal werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Pastoraal werker de Wijkpredikant bij en zal de meeste pastorale contacten gaan onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken
Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629) en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@kabelfoon.nl

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven