De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

16 januari 2022 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Aanscherping corona maatregelen
Door de recente ontwikkelingen, zijn de corona maatregelen weer aangescherpt.
De berichtgeving hierover kunt u hier verder lezen >>> ....

Naar boven

Van het Predikantenteam

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen.
De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Moment van verstilling
Door verschillende gemeenteleden is gevraagd of er iets meer ruimte kan zijn voor een verstilde overgang van de drukte van alledag naar de sfeer van de kerkdienst van zingen, bidden en luisteren. Wij willen dit wekelijks met elkaar beleven: na het welkom van de ouderling van dienst kondigt de ouderling een moment van verstilling aan, geleid door orgelmuziek. Na zo'n twee minuten verstillend orgelspel maken we de overgang naar de aanvang van de dienst: de organist rond de verstilling af, het valt even 'echt' stil waarna de organist zoals anders het voorspel inzet van het aanvangslied, we allen gaan staan, licht wordt aangedragen en we ons aanvangslied zingen. Graag horen de leden van de liturgiecommissie in de loop van januari hoe u dit ervaart
om te bezien of we er op die manier mee door kunnen gaan.

Kerkdiensten
Vanwege de lockdown zijn de kerkdiensten van 2 en 9 januari internet-kerkdiensten. Dat houdt in dat helaas alleen de medewerkenden op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig zijn. Onder de medewerkenden zijn ook vier gemeenteleden die met de anderen de gemeentezang verzorgen. Wilt u daaraan meedoen, neem dan contact op met Kjell Wagner: E: roald.kjell@gmail.com | M 06-2460 8858.
Hoe het na 9 januari zal zijn, zal spoedig na de 9e duidelijk worden en via zondagsbrief en week-email bekend worden gemaakt.

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat per email melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
Wekelijks staan er in de Bosbeskapel op zondagmorgen bloemen op de Tafel. Na de kerkdienst zullen deze bloemen bezorgd worden bij
de heer Cor van Wezel en mevrouw Annie van Wezel-Petri.

Ophalen van zondagsbrief en liturgieblad
Vrijdagmiddag tussen half vijf en half zes kunt u in de Bosbeskapel het
liturgieblad + zondagsbrief ophalen om te bezorgen bij een ander of om
voor uzelf mee te nemen. Uiteraard kunt u ze ook per e-mail laten opsturen
of terugvinden op de website van de Bosbeskapel.
Maar sommigen hebben graag een papieren exemplaar.

Nog handiger is om u gratis te abonneren zodat u wekelijks de zondagsbrief
en liturgieblad, zowel in normale als in grote letter versie, per e-mail krijgt thuisgestuurd.
Druk hiervoor op de knop

Grote-letter liedblad in de kerkzaal
De liturgie is weer zoals we die hadden voordat de coronapandemie in maart 2020 alles veranderde. Dit betekent dat de liedteksten niet meer in het liturgieblad zullen staan. Er liggen daardoor ook weer meer groteletterliedbladen. Ieder heeft dus weer een liedboek nodig. Dat kunt u bij de ingang van de kerkzaal meenemen naar uw plaats.

Speciaal Pastoraal- & Diaconaal telefonisch contact op de dinsdagmiddag
Op de dinsdagmiddag kan ieder die dat wil tussen half drie en half vijf telefonisch contact leggen met de Bosbeskapel. Daar zullen de predikant, de pastoraal werker (Sandra den Hollander), een diaken, de voorzitter van de locatiecommissie (HansBert Griffioen) en wellicht nog enkele mensen aanwezig zijn om met u te spreken.
U kunt bellen omdat u bijvoorbeeld een vraag hebt over boodschappen doen, of dat u aanbiedt om een ander praktisch te helpen. Ook kunt u bellen om gewoon even een gesprekje te hebben met n van de aanwezigen. Of u heeft bepaalde vragen of ideen die u wilt delen. Er zijn drie telefoonlijnen waarop u kunt bellen:
      - 070 - 406 5871
      - 06 - 4183 6659
      - 06 - 5428 0786

LichtDelen - LichtDelen en Pionieren in Loosduinen
Zoals u waarschijnlijk weet is pioniersplek LichtDelen sinds enkele jaren druk bezig in Den Haag-Zuidwest om de kerk met de wijk te verbinden. Sinds kort is daar een onderdeel bijgekomen. Er is namelijk een stichting, genaamd Pionieren in Loosduinen, opgericht, welke als voornaamste doel heeft de activiteiten van pioniersplek LichtDelen te financieren. Dit gaat om financiering voor bestaande activiteiten zoals de Kliederkerk en de Bijbelkeuken, maar ook nieuw te ontwikkelen activiteiten in het nieuwe pand aan de Schwerinkade 30 (bijvoorbeeld een weggeefwinkel). Inmiddels is de stichting onder leiding van een enthousiast bestuur gestart. Zij zullen zich dus voornamelijk bezighouden met het werven van fondsen. Wilt u ook (financieel) bijdragen aan het werk van LichtDelen?
Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via E: info@lichtdelen.nl | M: 06-34689227 om de mogelijkheden te bespreken.
Adres LichtDelen: Schwerinkade 30, 2552 RD Den Haag (ingang: achterzijde)

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Zondag 16 januari - 1e collecte: Aandachtscentrum
Het Oecumenisch Aandachtcentrum in Den Haag is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom. De gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.

Zondag 16 januari - 2e collecte: Protestantse Kerk Ondersteuning gemeenten
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideen opdoen en ervaringen uitwisselen.

Geven aan collectes in coronatijd
Wilt u graag wekelijks bijdragen aan de collectes, maar schiet het er wel eens bij in om geld over te maken? Of vindt u het lastig om dit elke week te doen? U heeft nu ook de mogelijkheid om in n keer een totaalbedrag over te maken voor de komende kalendermaand.
Maak dit geld dan over op rekening NL59INGB0007862554 t.n.v. Diaconie DenHaag ZuidWest o.v.v. (bijvoorbeeld) 'Oktober 2021'.
De diaconie zorgt ervoor dat het geld eerlijk verdeeld wordt over de collectedoelen van de maand.

Collecte bij de uitgang van de kerkzaal
Al geruime tijd waren er bij de uitgang van de kerkzaal collectezakken met tape aan de tafels bevestigd. Dit verdiende om zo te zetten niet de schoonheidsprijs. In zo'n geval kunnen we in onze gemeente een vaardig gemeentelid benaderen die al vaker moois heeft gemaakt tbv onze eredienst. Zo vroegen we dus Jan van der Plas om iets te maken waar twee x twee collectezakken in zouden passen en wat op tafel zou kunnen staan.
Kijkt u komende zondagen eens met aandacht naar de vier mooie houten houders, wit gelakt, die hij voor ons maakte.
Jan, hartelijk dank!

Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. het afstorten van cash geld wordt voor ons steeds moeilijker en vooral duurder. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Autodienst Bosbeskapel
Nu er weer meer mogelijk is, start de autodienst voorzichtig weer op. De komende zondagen kunt u een beroep doen op de autodienst. Daar het nog niet mogelijk is een rooster te maken, wordt u verzocht uw verzoek voorzien van naam en adres te mailen naar roald.kjell@gmail.com. U kunt ook bellen naar 070-4043920.
Bij geen gehoor kunt u uw bericht inspreken. Zeg dan duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en om welke zondag het gaat. U krijgt dan later te horen hoe laat u de betreffende zondag klaar moet staan. Als er meer aanvragen komen dan er chauffeurs beschikbaar zijn, krijgt u daar bericht van en komt u op de lijst voor de volgende zondag te staan. U wordt dan ook weer vooraf op de hoogte gebracht dat u opgehaald wordt. U kunt afspreken tot en met vrijdagavond 19.00 uur.
Ik hoop dat de autodienst weer een mooie bijdrage kan leveren om weer zoveel mogelijk gemeenteleden bij elkaar te brengen voor de zondagdienst.
Kjell Wagner

De Voedselbankwinkel voorheen KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij de Voedselbankwinkel ondersteunen.
Kees Buist heeft als vml. cordinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Hulp van de diaconie
De Bosbeskapel is een verzamelpunt voor artikelen voor de Voedselbankwinkel, voorheen Kies, de Sociale Supermarkt. Door de beperkingen vanwege corona, zien wij het aantal ingezamelde goederen afnemen. Daarom biedt de diaconie aan om niet bederfelijke levensmiddelen, tandspasta en shampo en huishoudelijke artikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen die u aan de Voedselbankwinkel wilt geven bij u thuis op te halen.
U kunt een mail (laten) sturen naar diaconie@bosbeskapel.nl. Zet daar in wat u aanbiedt, uw telefoonnummer en het adres waar de spullen opgehaald kunnen worden. Wij maken dan een afspraak met u. De diaconie Bosbeskapel is benieuwd of deze aanpak er voor zorgen zal dat de Voedselbankwinkel weer regelmatig voorzien zal kunnen worden van de zo broodnodige artikelen.

Bedankbericht Voedselbankwinkel
Vanuit de Bosbeskapel werd mij deze week een 'kerstpakket' aangeleverd (een grote doos met veel, heel veel reinigings- en verzorgingsmiddelen) voor de Voedselbankwinkel - als voortzetting van de Sociale supermarkt - in Buurt- en Kerkhuis Shalom.
Dat levert heel veel waardering op bij de klanten en de vrijwilligers voor de 'trouw' waarmee de gemeenteleden van de Bosbeskapel hiervoor regelmatig doneren! Ik wil hiervoor graag dank overbrengen aan het meeleven in de Bosbeskapel met het welzijn van wie in Zuidwest vaak elk dubbeltje moeten omdraaien om hun huishouden draaiend te houden.
Nico Tetteroo

Naar boven

Berichten van STEK

Lees meer over de activiteiten op de site van STEK.

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Spaar postzegels en ansichtkaarten voor Kerk in Actie
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 25.000 euro op.
-  Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
-  Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten want deze hebben geen waarde.
-  Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, kaarten van Anton Pieck etc.
De moeite waard dus! Het inleverpunt hiervoor is de plastic box bij ingang van de kerk.
Wilt u hier meer over weten? kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.
Namens GZB en Kerk in Actie hartelijk dank!
De ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Verhuur van zalen in het weekend
De cordinatie van de incidentele verhuur in het weekend ligt bij Hanneke Hiemstra maar wordt
waargenomen door Danil van der Velde.
U kunt bij hem terecht voor informatie over het gebruik en de verhuur van de kerkzaal en overige zalen
op weekenddagen.

Contactgegevens:
Dhr. Danil van der Velde
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
T: 070 - 368 9796
M: 06 - 4431 4654
E: Verhuur Bosbeskapel

William Stoffer

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Aanscherping corona maatregelen
Door de recente ontwikkelingen, zijn de corona maatregelen weer aangescherpt.
De berichtgeving hierover kunt u hier verder lezen >>> ....

Weer koffie drinken na de kerkdienst...
De verwachting is dat in de loop van september de 1,5 meter los wordt gelaten en we dus ook weer naast elkaar in de kerkzaal kunnen zitten en daarna samen koffie kunnen drinken. Weer samen koffiedrinken zal dan voor het eerst zijn na het afscheid van Rick die altijd samen met Ada, behalve tijdens zijn vakantie, voor het zetten, bedienen en opruimen zorgde. Tijdens de corona maatregelen is onze nieuwe koster-beheerder Danil van der Velde gestart. Hij is voor 20 uur aangesteld en werkt tot dusver niet op de zondag. Daarom willen we een beroep doen op iedereen die regelmatig koffie blijft drinken na de dienst en nog kwiek is om hierbij een helpende hand te bieden. Wanneer allen die dit betreft meedoen, dan kom je misschien 1x per drie of vier maanden aan de beurt! En, kun je een keer onverwacht niet, dan is er altijd mogelijkheid om op het laatst te ruilen! We zien het volgende voor ons: voorafgaand aan de kerkdienst zal de dienstdoende koster samen met n vrijwilliger het n en ander klaarzetten aan kopjes en ook dient het koffiezetapparaat gevuld te worden zodat het later (tijdens de dienst) met n druk op de knop op het juiste moment door de koster kan worden aangezet. Na de dienst zijn er iedere keer twee vrijwilligers nodig voor het schenken van de koffie en het opruimen. Van het aantal mensen zal het afhangen hoe vaak u wordt gevraagd. En nogmaals, het zou mooi zijn als allen die geregeld koffiedrinken en nog goed ter been en ter hand zijn hieraan meedoen.
U kunt zich aanmelden bij Martin Koster: 070 4065871 of m.koster@kpnplanet.nl en daarbij aangeven of u liever vr of na de dienst wilt bijspringen of dat het u niet uitmaakt. Geeft u zich op om mee te helpen vr de dienst, dan is het fijn wanneer u om 09.15 uur samen met de dienstdoende koster van start gaat. U kunt zich vanaf nu aanmelden. Er wordt dan eind augustus een rooster gemaakt en we hopen allemaal dat dan vanaf (ergens in) september weer vele kopjes door nog meer handen zullen gaan!

Nieuw in onze keuken:
In verband met het coronavirus krijgt u bij de consumpties voortaan verpakte suiker en melkpoeder. Ook zijn de koekjes verpakt! Dit leek Daniel een veilige oplossing. Hiertegen kunnen we toch geen bezwaar maken.
Veiligheid voorop! Ook is de keuze in frisdrankjes wat beperkt, omdat naar sommige soorten weinig vraag was.
Met een hartelijke groet,
Daniel van der Velde en William Stoffer

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Lees meer hierover op de Jeugdpagina van ons cluster Zuid-west.

Naar boven

Overige mededelingen

Activiteitenkrant 2021-2022

het nieuwe 'Activiteitenprogramma 2021-2022' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2021-2022 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2021-2022 gemaakt.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Maandag 17 januari 2022 (onder voorbehoud) - Films die je raken: 'The biggest little farm (2018)'
I.v.m. de Corona restricties komt deze film te vervallen

Beursplein
Als we weer samen mogen komen, dan is er a.s. woensdagmorgen 19 januari vanaf 10.00 uur weer Beursplein.

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Kerkvrijwilligers gezocht voor Woonzorgpark Loosduinen
In Woonzorgpark Loosduinen, vlakbij de Abdijkerk, is een groot tekort aan kerkvrijwilligers. De kerkdiensten/weeksluitingen zijn op zaterdagmiddag om 14.00 uur. Het is de bedoeling dat de kerkvrijwilligers n keer per drie of vier weken, afhankelijk van het aantal vrijwilligers, aan de beurt zijn om bewoners op te halen voor de dienst. Na afloop van de dienst helpt u mee met koffie of thee schenken. Daarna worden de bewoners weer naar hun kamer teruggebracht. Komt u ons vrijwilligers-team versterken, weet u dan van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Yvonne Schoonhoven, M: 06-1218 6084 | E: y.schoonhoven@saffiergroep.nl

Commissie van Ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar mensen om de opengevallen plaatsen binnen de teams op te vullen. Het is een dankbare taak en kost niet veel van uw tijd. Gemiddeld bent u eenmaal per zes weken aan de beurt voor het ontvangen van de kerkbezoekers, het uitdelen van de liturgie en het collecteren tijdens de dienst. Voor informatie op aanmelding kunt u terecht bij onderstaande personen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Thea van Aanhout, E: t.vanaanhout@ziggo.nl | T: 070-368 8954
Connie Broekema E: cbroekema1990@gmail.com

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De januari editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie januari 2022 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de digitale versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 070-406 5871
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. Martin Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Pastoraal werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Pastoraal werker de Wijkpredikant bij en zal de meeste pastorale contacten gaan onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken
Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629) en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@kabelfoon.nl

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven